دریافت جزوات با توجه به نیاز شما

دریافت جزوات با توجه به نیاز شما

ارایه جدیدترین و به روزترین جزوات آموزشی حوزه آتش نشانیه و امداد و نجات

شما میتوانید در حوزه امداد و نجات و آتش نشانی، تقاضای هر گونه جزوه ای را که مرتبط با این مطالب است، از اساتید دانشگاه نمایید.

ما به عنوان پل ارتباطی، بیشترین تلاش خود را برای جوابگویی به سوالات شما خواهیم کرد.

برای این منظور، درخواست خود را از طریق صفحه تماس با ما و با قید موضوع درخواست جزوه، ارسال نمایید.