مشاوره در خصوص جانمایی تجهیزات آتش نشانی و امداد و نجات در خودروها

مشاوره در خصوص جانمایی تجهیزات آتش نشانی و امداد و نجات در خودروها

مشاوره در خصوص جانمایی تجهیزات آتش نشانی و امداد و نجات در خودروها توسط کارشناسان

تمامی آتش نشانی‌ها و مراکز امداد و نجات ابتدا شاسی خودروی آتش نشانی را خریداری کرده و سپس جانمایی تجهیزات آتش نشانی در داخل خودرو با توجه به نیاز، قدرت مالی و تجهیزات موجود در بازار، انتخاب شده و در داخل خودرو قرار داده می‌شوند. این کار باید توسط کارشناسان فن انجام شود.

شما می‌توانید روی کمک کارشناسان متبحر ما حساب ویژه باز کنید.