کارشناس - مشاور آتش نشانی فرودگاه

کارشناس - مشاور آتش نشانی فرودگاه

اعزام کارشناس آتش نشانی به فرودگاه‌ها برای ارایه مشاوره و خدمات

با توجه به اینکه کار آتش نشانان فرودگاه با آتش نشانان شهری و صنعتی تضاد قابل توجهی دارد، ما شرایطی را به وجود آورده ایم که کارشناسان فن در این زمینه بتوانند بهترین مشاوره را در خصوص خرید تجهیزات آتش نشانی در فرودگاه، اطفای حریق در محدوده فرودگاه را به شما آموزش دهند.