تقاضای مربی عملیاتی ورزشی

تقاضای مربی عملیاتی ورزشی

آموزش پرسنل برای مسابقات عملیاتی ورزشی توسط اساتید و قهرمانان اسبق این حوزه

با توجه به اینکه مسابقاتی هر ساله تحت عنوان مسابقات عملیاتی ورزشی آتش نشانان در سراسر ایران برگزار می‌شود، شما می‌توانید از ما تقاضای مربی رسمی برای تمرین پرسنل جهت حضور در مسابقات منطقه ای و کشوری نمایید. برای مثال آقای روح الله محمدی یکی از چهره‌های سرشناس ورزشی در این زمینه از همکاران فعال ما می‌باشند.