آموزش کار در ارتفاع

آموزش کار در ارتفاع

آموزش تخصصی کار در ارتفاع توسط اساتید مجرب وبسایت انجام می‌شود.

شرکت‌ها و مراکز تولیدی، دولتی و غیر دولتی مانند مخابرات، وزارت نیرو، می‌توانند تقاضای برگزاری دوره در خود محل مورد نظر، با حضور اساتید برجسته نمایند که این دوره‌ها از مرحله مقدماتی تا مرحله حرفه ای می‌تواند برگزار شود.