بهنام محمدزاده

بهنام محمدزاده


اختراعات

اطلاعاتی وارد نشده است

رزومه دانشگاهی

- مسؤل آموزش سازمان آتش نشانی شهرداری کرمانشاه از 93 تاکنون - استاد دانشگاه جامع علمی و کاربردی هلال احمر کرمانشاه از سال 92 تاکنون - طراح سیستمهای اعلام و اطفای حریق و مشاور ایمنی در شرکت آریو آب فن سازه از سال 89 تاکنون


رزومه کارشناسی

- مسؤل آموزش سازمان آتش نشانی شهرداری کرمانشاه از 93 تاکنون - استاد دانشگاه جامع علمی و کاربردی هلال احمر کرمانشاه از سال 92 تاکنون - طراح سیستمهای اعلام و اطفای حریق و مشاور ایمنی در شرکت آریو آب فن سازه از سال 89 تاکنون