ابراهیم  نادمی

ابراهیم نادمی


اختراعات

اطلاعاتی وارد نشده است

رزومه دانشگاهی

اطلاعاتی وارد نشده است


رزومه کارشناسی

  • 2 سال سابقه کار در ایستگاههای عملیاتی آتش نشانی کرج
  • کاردان رشته امداد و نجات شهری (آتش نشانی)