پیام      پورفلاح

پیام پورفلاح


اختراعات

اطلاعاتی وارد نشده است

رزومه دانشگاهی

دانشگاه جامع علمی کاربردی • تدریس دروس عمومی و تخصصی زبان انگلیسی شرکت سامع پاد نوین ( برگزار کننده نمایشگاه تخصصی آرایشی و بهداشتی نمایشگاه بین المللی تهران) • هماهنگ کننده امور بین الملل دانشگاه جامع علمی کاربردی • تدریس دروس عمومی و تخصصی زبان انگلیسی شرکت سامع پاد نوین ( برگزار کننده نمایشگاه تخصصی آرایشی و بهداشتی نمایشگاه بین المللی تهران) • هماهنگ کننده امور بین الملل آموزشگاه زبان شمس • آموزش تمامی سطوح زبان انگلیسی از پایه تا تافل • آموزش دوره‌های TTC جهاد دانشگاهی - واحد کرج • آموزش سطوح پیشرفته زبان انگلیسی آموزشگاه مدرسه ملی زبان • آموزش تمامی سطوح زبان انگلیسی از پایه تا تافل • تجزیه وتحلیل فیلم موسسه آوای میراث آریایی • تدریس زبان تخصصی گردشگری • تدریس دروس مربوط به گردشگری آموزشگاه کامپیوتر کبیری • آموزش سطوح پیشرفته زبان انگلیسی • تدریسInternet در دو سطح مبتدی و پیشرفته • تهیه , جمع آوری و ترجمه مقالات تخصصی کامپیوتر


رزومه کارشناسی

اطلاعاتی وارد نشده است