ایمنی مدارس

ایمنی مدارس

هیچ وظیفه ای مهم‌تر از ایجاد یک فضای امن آموزشی برای کودکان ملت وجود ندارد.حوادثی که تاکنون در کشور برملاء شده است احتیاج به داشتن برنامه‌های مقابله و آمادگی بحرانی در سطح مدارس را تصریح می‌کند. برنامه زمانبندی شده در مدارس شلوغ روزانه تمرین و مشق برای واکنش عملی و کافی در مقابله با پیشامدها است برنامه‌ها برای اطمینان از اینکه اطلاعات کافی و به روز است.برای مثال آیا کارمندان مدارس و دانش آموزان در موقع وقوع حوادث سلسله مراتب دستورات را می‌دانند؟ آیا کسی می‌داند که در مواقع اضطراری چه کسی پاسخگو است آیا معلمان می‌دانند که اگر با حالت آتش گرفتگی کلاس روبه رو شدند چه کاری باید انجام دهند. آیا ورودی‌ها و خروجی‌ها برای دسترسی مطمئن به فضای باز آزاد بررسی شده اند؟ اینها تنها سوالاتی برای بازدید‌های دوره ای می‌باشد. در میان تمام اماکن عمومی، بچه‌ها در مدارس آسیب پذیرترین گروه در میان رخداد و فجایع می‌باشند. بسیاری از مدارس خصوصی و دولتی مناطق مختلف شهری مشغول فعالیت هستند که خیلی از آنها در فضاهایی پر از ازدحام و شلوغ هستند و در برابر پیشامدهای مختلف آسیب پذیرند، علاوه برآسیب پذیری ساختمانها محل قرار گیری آنها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. نامناسب بودن سازه‌ها و فقدان معیارهای ایمنی سازه‌ها می‌تواند منجر به بروز خطرات جدی در حادثه زلزله گردد. مهمترین استراتژی ایمن قرار دادن مدارس استفاده از دستورالعملهای فرهنگی است.

سازمان برنامه ایمنی مدارس در دو بخش شامل :

 • برنامه ایمنی مدارس مناطق آموزشی.
 • برنامه آمادگی مقابله اضطراری طبقات ساختمان مدارس.

 

نظر به تنظیم برنامه‌های مدارس، به دو بخش مدل پیشنهادی برای انتقال تعالیم ایمنی در مدارس است.این برنامه‌ها که شامل معیار مقابله و پیشگیری در قالب کمیته مشاوره ای ایمنی، همکاری نمایندگی‌های داخلی و مشارکت اولیاء ، دانش آموزان قابل اجرا است.

کمیته مشاوره ای ایمنی مدارس مورد نظر باید برنامه را با نمونه هایی از تک تک اعضای گروهی فراگیر مدرسه، مدیران ، معلمان ،دانش آموزان ،اولیا، مجریان قانون ، رسانه‌های گروهی و اهالی محل اجرا کند و توسعه دهد.کمیته باید استراتژی عملی برای هدایت تلاشهای پیشگیری و مقابله را تنظیم نماید.در محیط یک مدرسه نمونه، فضاهای مختلفی وجود دارد که دغدغه ایمنی دارند.ممکن است آنها را شناسایی و لیست کنیم ولی رفتارهای خاص احتیاج به توجه مدیران مدرسه و محلی دارد.از جنبه‌های مختلفی می‌توان مشخصات ایمنی مدرسه را بیان کرد.راه مبارزه، ساختن این جنبه‌ها به صورت زنده برای کودکان است.بنابراین یک قسمتی از خلق و خو و فرهنگ آنها در برابر ایمنی می‌شود.همکاری و مشارکت با موسسات محلی احتیاج به افزایش و راه اندازی عملی دارد تا اینکه منتظر وقوع فاجعه بود.کمک در بوجود آوردن مدارس ایمنی و مراقبت از نسل آینده یک وظیفه اخلاقی نسل امروز است.هدف در برنامه ایمنی مدارس اساسا" موسسات،مدیران،معلمان،دانش آموزان و جامعه بزرگ است. آموزش کودکان و ایمن ساختن زندگی آنها از بحران آینده ای مطمئن در ساختن مدیران و جامعه خواهیم بود.

برنامه ایمنی مدارس اساسا" ارتقاء فرهنگ ایمنی منابع در مدارس را مورد هدف قرار می‌دهد،استراتژی اولیه کمک به اطلاع رسانی ، ترغیب و ترکیب موضوعات ایمنی تا به وجود آمدن مدارس این است.هدف این برنامه ارتقاء فرهنگ مقابله با حوادث در جامعه مدرسه است.مراد این برنامه احساس کردن کودکان و جامعه مدرسه به موضوعات مقابله با حوادث و معیار ایمنی و ترغیب کردن از طریق مشارکت مستقیم در فعالیتها می‌باشد. 

استراتژی اولیه

برنامه ایمنی مدارس

استراتژی‌های اولیه در برنامه عبارتند از:

 • برپایی ایمنی مدرسه بر مبنای دستورالعمل آموزش،نکته اصلی برداشت شده این است که نیاز است ایمنی مدرسه به عنوان یک امر مهم مورد توجه قرار گیرد و نیاز به پاسخ از طرف جامعه دارد. مدیران مدرسه باید تلاش را برای ارتقاء مدارس ایمن آسان و منظم کنند.
 • ایجاد کمیته مشورتی ایمنی مدرسه در سطح ناحیه ةکمیته مشورتی ایمنی مدرسه باید توسط ریاست بخش رهبری گردد و با رئیس آموزش و پرورش ناحیه تشکیل جلسه بدهد و اعضاء زیر را شامل خود ولی محدودیتی ندارد: مدیر اصلی هماهنگ کننده و نماینده شهرداری ،نماینده آتش نشانی ، نماینده بهداشت،کارمندان مدرسه و معلمین (مدرسه خصوصی و دولتی) نماینده ای از دانش آموزان ،ادارات و آژانس‌های مقابله با وضعیت بحرانی ،موسسات کلیدی دفاع غیر نظامی ،نمایندگان نواحی آموزش،گروههای خود جوش جوانان،داوطلبان،سازمانهای غیردولتی و غیره.
 • ایجاد یک برنامه ایمنی در سطح منطقه و نیز برنامه‌های جداگانه برای هر مدرسه در سیستم. برنامه‌ها شامل یک رویه مشخص تقسیم بندی شده به گونه‌های مختلف بحران و تضمین ایمنی دانش آموزان و مسولان مدرسه است.برنامه ایمنی سطح مدارس توسط کمیته مشورتی ایمنی مدرسه به مرحله ظهوری می‌رسد و برنامه آمادگی و مقابله با وضعیت بحرانی توسط تیم ایمنی مدرسه در سطح مدرسه یه صورت جداگانه به مرحله اجرا در می‌آید.
 • سیستم ایمنی در مدرسه توسط مدیر مدرسه تعیین می‌گردد و افراد زیر را در بر می‌گیرد اما به این افراد محدودیتی نمی‌شود، مدیران کلیدی ،معلم، اولیاء ، پرسنل مدرسه ، اعضاءشهری، آمبولانس محلی یا آژانس‌های امدادرسانی و هر نماینده دیگری از مدرسه و هر عضو صاحب نظر .
 • هر مدرسه باید برنامه مقابله با حوادث غیرمترقبه در سطح مدرسه را آماده کند.هر کسی از برنامه مقابله با حوادث غیرمتقربه در سطح مدارس باید از برنامه اصلی آموزش وپرورش تبعیت کند.
 • یک خط هدایت اساسی برای قاعده ایمنی در برابر پاسخگویی سیستم به حادثه در سطح ناحیه ایجاد کنید.
 • توسعه ایمنی مدرسه دربتره موضوعات ایمنی مدرسه به صورت پایگاه اطلاعات مکتوب .
 • آماده کردن بروشور اطلاعات عمومی ایمنی مدرسه .توضیح موضوعات مهم و نقش خاص افراد و گروهها و نیاز به عمل گروهها حین آرامش و حالتهای وخیم.
 • توسعه مراقبتهای ایمنی و اصلاحات به پیروی از ایمنی مناسب در حین یک بدنة قاعدمند. شروع کردن برنامه(خانه ایمن) سازماندهی شده بوسیله کلوپهای محلی و درگیر کردن ساکنین شهری در جلسه ملاقات با اولیای مدرسه می‌تواند آنها را برای تحقق بخشیدن به این برنامه‌ها در جامعه موافق کنند. روسای کلوپهای حادثه را در مدرسه مستقر کنید و فعالیتها به وسیله دانش آموزان داوطلب برپاکنید و مدیریت فاجعه را به آنها موکول کنید.
 • برنامه " adopt – a – scool "    را با مدارس دیگری که قبلا" برنامه مقابله با حوادث غیرمتقربه را تنظیم کرده اند برپا کنید. جوامع اقتصادی را می‌توان برای حمایت جز کرد.همکاران تجاری می‌توانند موسسات را حمایت کنند و نیز می‌توانند سرویسهایی را برای تعمیر ساختمانها ، برنامه‌های آمیانه، توسعه تجهیزات  iec  ضروری، آموزشهای حرفه ای ، بالا بردن درجة تبحر و استادی دانش آموزان و مسئولان مدرسه ،منظور کنند.
 • حمایت کردن از " آمادگی‌های ماهانه برای مدارس " برنامه ماهانه ، برنامه ایمنی مدرسه را در شهر در میان مشورتهای مختلف ، کارگاهها ، ارتقاء آگاهی فعالیتهای عمومی (نمایشگاهها ، سمینارها، اجرای برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی ، مقاله، شعر، مسابقات نقاشی و ...) در جلسات ملاقات اولیاء تمرینات آزمایشی ، ارزیابی ایمنی مدارس و ... راه اندازی می‌کنند.

اختیار مدیریت

 قالب پیشنهادی

برنامه باید توسط کمیته مشورتی ایمنی مدرسه تقسیم بندی شود.بقیه اعضاء باید شامل   نماینده ای از آموزش و پرورش منطقه BORD/CBSE/CTHER BORD   ،مدیران مدارس ،پلیس ، آتش نشانی،دفاع غیر نظامی ،بهداشت و دیگر نمایندگ‌های مقابله با وضعیت بحرانی ،موسسات و کارشناسان.

ساختار و اعضاء لیست شده در مدل برای رجوع هستند.کمیته مشورتی ایمنی مدرسه تمام مدارس ناحیه را در برنامه ایمنی مدرسه راهنمای می‌کند.

نمودار پیشنهادی عملکرد ساختار مدیریت برای برنامه ایمنی مدرسه

                               

برنامه جامع ایمنی مدرسه

اجزاء اصلی

برنامه ایمنی مدرسه یکسری فعالیتهای ادامه دار را پیشنهاد می‌کند که شناسایی خطرات در مدرسه

اطراف فضاهای سخنرانی ، هدایت تمرینات، تدارکات نقشه برای درگیر کردن اولیاء ، معلمان و دانش آموزان را در بر می‌گیرد. برنامه تلاش می‌کند که در جهت ظرفیت موسسات و اشخاص در هنگام مبارزه با حوادث غیرقابل پیش بینی (غیرمترقبه) ساخته شود. مدارس و دانشگاهها نیاز به آماده کردن خودشان برای یک حادثه زیانبار بزرگ دارند کسب آمادگی می‌تواند توانایی را در مقابل فاجعه ارتقاء بخشد.در چنین خطراتی مدیران مدرسه و معلمان باید خود کفایانه با امکانات موجود روی پای خودشان بایستند تا زمانیکه کمکهای خارجی و بیرونی برسند و تا قبل از آن باید از جمعیت دانش آموزان و اجتماعات نزدیک اطراف مراقبت و محافظت کنند.با این حال که کشور کد دقیقی برای ایمنی مدرسه ندارد، مهم این است که تمام مدارس برنامه‌های وضعیت بحرانی و مدیریت تمرینات برای حالتها و حادثه‌های خطرناک که پی در پی در منطقه هستند را توسعه دهند. بچه‌های مدرسه و خانواده‌های آنها در مورد ایمنی و معیار مقابله به آموزشها و اطلاعات بیشتری نیاز دارند. برنامه ایمنی باید به جنبه اقدامات اولیه به سوی سطح جامعه اضافه شود.

اقدامات اولیه تحت برنامه ایمنی مدرسه عبارتند از:

الف- ارتقاء فعالیتهای آموزشی و آگاهی:

مدرسه رل مهمی را در اشاعه اطلاعات در میان اجتماعات بازی می‌کنده مدیریت حادثه می‌تواند. قسمتی از فعالیتهای معمول مدرسه گردد، مثل برنامه‌های صبحگاه ،ورزش روزانه و فعالیت روزانه مدرسه ،نقاشی / علوم ،نمایشگاههاو...  .برای در خط قرار دادن این جنبه‌ها راهنمایی کردن و جستجو کردن، دفاع غیر نظامی، آتش نشانی ، پلیس ، بهداشت،... می‌توانند برای ایجاد آگاهی در جستجوها ی   اولیه نجات ، مقابله با وضعیت بحرانی بهداشتی(کمکهای اولیه) ، مشاوره حادثه، تمرینات نمایش تخلیه ساختمان،... فعالیت نمایند.

علاوه بر این ، کودکان می‌توانند به عنوان یک وسیله ارتباطی مؤثر در آموزش اجتماعات در زمینه فعالیتهای آگاهی ،بازی‌های خیابانی و ... . یک قسمتی از فعالیتهای مدرسه را انتقال و تکرار نمایند.

یک فعالیت پیشنهادی برای ارتقاء درجه آگاهی عمومی،لحاظ کردن یک برنامه ایمنی در تقویم سالیانه مدارس است.تمام مدارس باید به این فعالیت آموزش عمومی مهم یکپارچه حین،مقابله ماهانه و حین سال بپیوندند.این کار بزرگ می‌تواند در هنگام ملاقات شبکه شرکاء مؤسسات برای آسان کردن فعالیتها برای مدارس ایمن‌تر باشد.

آمادگی برای مدارس

 • یک برنامة مقابله حوادث در مدارس پیشنهاد می‌شود.تمام برنامه ایمنی مدرسه باید به قصد افزایش آگاهی میان معلمان مدرسه،دانش آموزان و خانوادهایشان، در مورد مقابله با حوادث و معیار حوادث شروع شود تا دنبالة مقابله با حوادث ممکن را بگیرند. این رسم باید فعالانه از طرف کمیته مشورتی ایمنی مدرسه حمایت گردد.
 • برای اطمینان حاصل کردن از این که مدارس ایمن، محفوظ و سودمند هستند آموزش ایمنی و پیشگیری و آمادگی در برخورد با رخدادها اهمیت است.
 • هدف این برنامه بلند مدت ترغیب و مجذوب آموزش کردن سازمانها ،سیاستمداران، کلیدهای نگهدارندة پایه‌های حکومت ، ادارة پلیس، آتش نشانی، دکترها، پیشاهنگان و راهنمایان،هلال احمر ، دفاع غیر نظامی، سازمانهای غیر دولتی،رسانه‌های گروهی محلی سرویس‌های نگهدارندة(محافظ) اجتماع ،کارگران جوان، انجمن دوستان و نیز دانش آموزان ، اولیاء و عموم ساکنین،تا به شدت حامی ایمنی مدرسه باشند.
 • توقع خروجی از برنامه شامل بهتر آماده و محیا شدن مدارس و اجتماعات ، قدمهای برداشته شده به سوی قوت بخشیدن به دوام و حیات ساختمانهای مدرسه و             خانه ها،افزایش دانش در حادثه‌های سخت مرحله اجرای ساختمان ،بهتر مواجه شدن و مقابله با حادثه در بین مدارس و اجتماعات یکدست و دولت و دفاع اجتماع برروی یکدیگر می‌شود.  

                                

اجزاء اصلی و مدل استخراجی " آمادگی ماهانه "

 • شرح حال نسل مدارس در سطح ناحیه
 • تبادل نظر اولیه
 • راه اندازی کردن کمیته مشورتی ایمنی مدرسه
 • توسعه برنامه ایمنی مدرسه در سطح ناحیه
 • کارگروه مدیران،معلمان
 • انتخاب هدف کلیدی مدارس
 • توزیع مواد ICE
 • برنامه آمادگی و مقابله با وضعیت بحرانی ساختمان مدارس:
  • یک سلسله دستورات ( تأسیس تیم/کمیته ایمنی ساختمان مدارس)
  • یکسری روش برای:
  • تخلیه و ترک ساختمان به صورت ساختگی حین حادثه و پس از حادثه
  • ایمنی دانش آموزان و پرسنل (امداد و نجات، کمک‌های اولیه و حفظ خونسردی)
  • اطلاعات مخفی ساختمان (کنترل آتش، چک کردن وسایل، سنجش و تخمین میزان آسیب)
  • برنامه ارتباطی (در مدرسه و بیرون مدرسه)

- نقشها و وظایف مدیر

 • لیستهای ساده از کارهای خاص که باید تمام اعضاء مدیریت حین و به سرعت بلافاصله بعد از رخ داد حادثه انجام می‌گیرد.
 • تعلیم وظایف اجباری
 • نمایش مانورهای تمرینی
 • توسعه منابع اورژانسی متصل به فهرست برای منابع انسانی، جابه جایی و ابزار مورد نیاز برای اقدام و عکس العمل در مقابل وضعیت بحرانی.
 • تدارک برنامه جوابگویی و آمادگی وضعیت بحرانی ساختمان مدرسه
 • برنامه / فعالیتهای موازی ، شکار خطر، حوادث، نمایشگاهها ،سمینارها، نمایشهای رسانه‌های گروهی (فیلم‌های ترسناک)، سایت ملاقات و ...  .
 • تربیت برای امداد و نجات و کمک‌های اولیه
 • آموزش و تربیت برنامه ها
 • آگاهی OBSERVANCE – RALLY   از ایمنی هفته / روز.
 • محیا کردن سند نقشه ایمنی مدرسه در سطح ناحیه (برنامه‌های پناهگاهها را در بر گیرد)
 • بر آورد آمادگی آسیب پذیری ساختمانهای مدرسه.
 • شناسایی پروژه‌های تقلیل خطر – EG : مرتب و منظم کردن ساختمانهای مدرسه و ... .
 • افزایش دانش آموزان داوطلب.

برنامه مدرسه حداقل سالی یکبار. تیم ایمنی سطح ساختمان مدرسه می‌تواند جنبه‌های مختلف رسیدگی و مورد مطالعه قرار دادن را پایه ریزی کند.در زیر برنامه تخلیه یکی از مدارس که برنامه تخلیه را آماده کرده و کمیته مورد مطالعه قرارداده آمده است.

مانور تمرینی

برنامه آمادگی تمرینی تخلیه ساختمان مدرسه از قبل توسط مانور تمرینی موفق برای مدیران و دانش آموزان هدایت می‌شود. برنامه مسیر مستقیم را خاطر نشان می‌سازد که دانش آموزان باید در حین تخلیه از آن پیروی کنن. باید عین برنامه در جاهای معلوم و شخص در هر طبقه به نمایش گذاشته شود. 5 دقیقه پس از شنیده شدن صدای زنگ ساختمان مدرسه باید تخلیه شده باشد.

 • مدارس باید کمیته‌های زیر را تشکیل بدهند:
 1. کمیته هماهنگی
 2. تیم آگاهی عمومی
 3. تیم تخلیه و امداد و نجات
 4. تیم ایمنی ساختمان
 5. تیم کمک‌های اولیه
 6. تیم هشدار
 7. تیم ایمنی اتوبوس مدرسه
 8. تیم تدارکات آب و غذا. تمام تیمها در تمرینات شرکت می‌کنند.

اقدامات اجرایی

 • دود مصنوعی بالای تراس را پوشانده و زنگ خطر را به صدا در می‌آورد.
 • بچه‌ها از ساختمان خارج می‌شوند از هر طبقه مطابق برنامه تخلیه.
 • نمای نزدیک از خروج از طبقات بچه‌ها و به دنبال راه فرار و خروج مطمئن گشتن آنها.
 • مأمور آتش نشانی در حال فعالیت  - ادا کردن یک کار امدادی.
 • افراد نجات یافته در حال انتقال به داخل آمبولانس.
 • جلسه مقابله – مأمور آتش نشانی و دانش آموزان / پرسنل مدرسه.

پ- آموزش ظرفیتها و گنجایشهای ساختمان مدرسه

مدیریت بحران در آموزش و پرورش و تعلیمات قانونمند برای معلمان ، اولیاء و مربیان  نتایج تأثیر گذاری  در روند کلی مخابرات مدیریت ریسک حوادث برجای می‌گذارد. هدایت ضمن خدمت با آموزش کارگاهها در کمک‌های اولیه ، مدیریت جان پناه، برآورد خسارت و بقیه نکات مربوط به بچه‌های مدرسه و مدیران می‌تواند گنجایش و ظرفیت را بالا برد. ارسال اطلاعات به خانه برای اولیاء در مورد سیاست‌ها و طرز عمل وضعیتهای بحرانی مدرسه، افتتاح مخصوص یا انجمن مدرسه به اثرات حوادث و اهمیت آمادگی مقابله، برپایی نمایشگاهها برای مدارس،هدایت گروه تمرینی در بین آموزشگاههای مختلف و دیگر فعالیتهای مشابه را در تمام طبقات فراهم می‌سازد.

ج- برآورد ایمنی سالانه

ساختمانهای مدرسه در ردیف منابع ارزشمند قرار می‌گیرد،ملتهای آینده،بچه‌ها و مدیران اعضاء اشغال کننده‌ها ساختمان مدرسه در زمان مهمی از رخداد واقعه هستند که در مقابل قابل ملاحظه ای از ریسک بی حفاظ و بی دفاعند.خیلی از مکانهای مدارس هدفهای گوناگونی را در اجتماع تأمین می‌کنند. در حین روز، مدارس خانة بچه هاست. به علاوه برای ایفای نقش کردن مراکز آموزشی همچنین مدارس برای گردهمایی در خصوص رخدادهای اجتماعی سرویس می‌دهند، جلسات عمومی مهم و کمبود فضاها / سرپناههای عمومی در مواقع اضطراری.ارزیابی جامع از ایمنی ساختمانها در بر گیرنده عملی و مشاهدات آمادگی نیاز به آدرس دادن سالانه دارد. معیارهای ساختاری ساده می‌توانند برای آدرس دادن خطرات مختلف موجود مطرح شوند.بررسی اوضاع توسط بازرس ساختمان و افسر آتش نشانی از طرف ادارة آتش نشانی برای برداشتن قدمهای لازم برای پشتیبانی کردن از زندگی ایمن پیشنهاد می‌شود.

نکات کلیدی :

 • مدارس و دانشگاهها احتیاج به آمادگی برای رخدادهای آسیب رسان دارند.در این گونه رخدادها، مدیران مدرسه و معلمان باید خود کفا باشند.به امکانات و منابع خود اعتماد کنند تا از اجتماع دانش آموزان و جمعیت رهگذر اطراف تا موقع در دسترس قرار گرفتن کمکهای خارجی مراقبت و محافظت کنند.
 • توسعه برنامه‌های آمادگی و مقابله با وضعیت بحرانی مدرسه و اداره کردن تمرینها برای تیپهای خطرات هر مدرسه در سال.مانورهای تمرینی در سطح مدرسه می‌تواند برای حفظ کردن گروه زیادی از جامعه مناسب باشد.
 • بچه‌های مدرسه و خانوادهایشان احتیاج به اطلاعات و آموزش بیشتر در زمینه معیار مقابله و ایمنی دارند.هر مدرسه باید منابع اطلاعاتی خود برای بچه‌های مدرسه و   خانواده هایشان را توسعه بدهد و جامعه را آموزش دهد.
 • مطلوب است متصل شدن به آموزش عمومی مهم و منحصر به فرد در آمادگی ماهانه و نگهداشتن فعالیتهای ثابت در حین سال.
 • جمع آوری لوازم ضروری و رهبری فعالیتهای بالا برنده سرمایه برای افزایش پول برای خریداری تجهیزات و لوازم آمادگی ، بازسازی دوباره ساختمانهای مدرسه.
 • در دسترس اولیا قرار دادن اطلاعات مربوط به سیاستها وآیین نامه‌های وضعیتهای بحرانی و ضروری مدرسه، به روز کردن اطلاعات از طریق "" اطلاعیه‌های وضعیت بحرانی "".

برنامه ایمنی مدرسه در سطح ناحیه :

معرفی:

احتمال وقوع رخدادهای طبیعی مثل زلزله و غفلت و سهل انگاری در تصادفات غیرقابل پیش بینی است.ممکن است بدون ترس پیش بینی گردد به جای آنکه معیارهای مختلفی ترسیم شود.حوادث قبلی نشان می‌دهد که توانایی‌های قدیمی مدارس برای پاسخگویی به بحران خیلی پایین است.خیلی از مدارس مناطق روستایی ،مناطق حومة شهری و شهرهای بزرگ در سطح بالای آسیب پذیری در برابر اثر حوادث طبیعی و حوادث انسانی به خاطر فقدان کامل معیارهای ایمنی و آمادگی است.دوری کردن از سرویسهای اورژانسی خیلی از مدارس را از کمک‌های بیرونی مجزا و جدا می‌کند.در خیلی از مدارس منابع داخلی که در دسترس قرار می‌گیرند برای برنامه ریزی و تربیت صفر هستند. از منبع خاص برای این اهداف در  نظر گرفته نشده و در خیلی از حالات حفاظت ساختمان کاملا" از بین می‌رود.معیار قابل قبول استانداردی برای ایمنی در              برنامه ریزی‌های ترسیم نشده قبل از اجرای ساختمان سازی مدارس.توجه به آسیب پذیری ساختمان،اشیاء دور و بر برای آدرس دادن هر اتفاق یا پیشامدی تماما" نادیده گرفته می‌شوند.ارتباط بین موسسات و نمایندگی‌های بیرون محض ضرورت و احتیاط به هیچ معنا یا به معنای واقعی بر قرار نشده است.نگاهی به تمامی موضوعات لیست شده بالا ،باعث ایجاد احساس نیاز به آدرس دادن موضوعات ایمنی مدرسه و روند کلی فعالیتها با مرتبطان را موجب می‌شود.

همچنین مهم است یادداشت شود که آمادگی و مقابله با وضعیت بحرانی مدرسه در سطح وسیع متفاوت و یک فضای جغرافیایی خاص با نوسانات آسیب پذیری است.برای محقق کردن و ایمن ساختن زندگی،بیشتر دانستتن ،نقشه ها،منابع مورد احتیاج ،محافظت اساسی و سرمایه‌ها مورد  احتیاج است.چیزی که تا الان مدارس احتیاج دارند این است که "تمام خطرات" نزدیک به        برنامه ریزی‌های وضعیت بحرانی میزان شوند و ادغام در حکم حمایتهای بیشتر از طرف  نمایندگی‌ها و موسسات نزدیک به نظر می‌رسد تا به نظم مجموعه موضو عات مثل مهارت توسعه ،تربیت،برنامه ریزی،اختصاص منابع و ... رسیدگی شود. موضوعات فراوانند و وقت آن رسیده که شروع کنیم.موقعی که مدرسه می‌تواند نقش حیاتی را در انتشار فرهنگ پیشگیری ،کاهش و آمادگی بازی کند آنها احتیاج به کمک و حمایت از طرف اجتماعات را دارند تا این کار را با موفقیت به انجام برسانند.ایمنی مدرسه باید سرلوحه دستور کارهای آموزش در قرن بیست و یکم قرار بگیرد.به وجود آوری و حفظ آموزشهای ایمنی محیطی،وظیفه خطیر stakeholders است. زمان و موضوعات مربوط به ایمنی باید در میان معلمان ،موسسات آموزشی،مدیریت مدرسه ،زمان مدیریت ناحیه ای و کمیته عمومی مدرسه افزایش داده بشود.نیاز است وزارت آموزش و پرورش متعهد بشود تا ایمنی و بهداشت محیتهای اموزشی که دا نش آموزان در آن در ادامه موفقیت‌های آموزشی امن هستند را ارتقاء بخشد .

یک پیشرفت ادامه دار مثبت فکوس کردن توسعه مکانیزم سازمانی در یک سطح ایمنی دانش معلمان را افزایش میدهد و رسیدن به آموزشهای ایمنی را ارتقاء می‌بخشد .

برنامه ایمنی مدرسه به مفهوم آدرس دادن موضوعات از ایمنی مدرسه می‌پردازد.ایده این است که یک وظیفه اجباری مستقل و جدا بر پا شود بنام کمیته مشورتی ایمنی مدرسه که تشکیل شده از عده ای مردم که در ناحیه قرار دارند.شامل کارمند بلند پایه کلیدی دولتی از مدیریت ناحیه و دوایر مختلف،هماهنگ کننده   brc/crc ، نماینده از mta/pta و مسئولین شهرداری نایب رئیس مسئول توسعه،رئیس آتش نشانی، رئیس بهداشت، مدیران مدارسو معلمان ،نماینده دانش آموزان،نمایندگان  مقامات بلند پایه مقابله با وضعیت بحرانی ،موسسات کلیدی ،هلال احمر ، دفاع غیر نظامی ،نمایندگان بخش و ناحیه ،گروههای جوانان، کلوپها، داوطلبان، نمایندگان مشترک و جمعی از ناحیه و منطقه ،نهادهای غیر دولتی و بقیه stakeholders

برنامه ریزی و برپایی برنامه:

اینکه تمام بچه‌ها نیاز به دانش مخوص و مهارتهای دور کردن وضعیت‌های بحرانی مختلف  را دارند قابل تشخیص است و قرار دادن یک استراتژی ایمنی جامع را در محل می‌طلبد.قدمهای کلیدی برای قوی‌تر شدن ادغام موضوعات ایمنی در برنامه‌های آموزشی و ست کردن         برنامه ریزی‌های استاندارد جدید ،تربیت معلمان و نیازهای گواهینامه ای و آموزش اجباری افراد شایسته واجد شرایط را شامل می‌شود.

ایجاد مدارس ایمن نیاز به حمایت بیشتر و واکنشهای گروهی از طرف وزارتخانه‌های مختلف دولت و اجتماع دارد.مدارس باید مبادرت به بسیج کردن نجاتگران در دسترس اجتماع را بکند.این برنامه ساده برنامه ریزی‌های در دست اقدام و آیین نامه هایی که نیاز به کار گذاشته شدن در سطح کشور را دارند طرح می‌کند. سطح اطلاعات و منابع در دسترس برای کمک کردن به مدارس و اجتماعات در برنامه ریزی ایمنی مدرسه پایین و از این رو استراتژی‌ها نیاز به فرم دادن در ساختن منابع آماده قابل دسترسی برای استفاده دارند.برنامه ایمنی مدرسه استراتژی‌های مشخص شده برای آدرس دادن ایمنی مدرسه را طراحی می‌کند.توجه معطوف است به مشارکت اجتماعات بیرونی و درگیر در برنامه ریزی ایمنی مدرسه،ساختن برنامه‌های مدل و طراحی / کپی برداری از بهترین تمرینها – راه اندازی تشکیلات در سطح ناحیه آماده می‌شود و طبقات ساختمان  مدرسه بدین وسیله با حرکت به سمت انجام رسانی برنامه منطبق می‌شوند.(ssac) کمیته مشورتی ایمنی مدرسه برنامه ایمنی در سطح ناحیه را ترسیم می‌کند و خطوط اصلی برنامه مقابله با وضعیت بحرانی طبقات ساختمان مدرسه را آماده می‌کند.تیم ایمنی مدرسه در سطح ناحیه باید اساسا" از کمیته مشورتی ایمنی مدرسه تشکیل شده باشد.کمیته روند کلی کار را مشاهده می‌کند و از ادامه برنامه اطمینان حاصل می‌کند.(ssac)  کمیته مشورتی ایمنی مدرسه باید مدرسه را در سطح ناحیه در طی روند اجرایی فرمول برنامه ریزی شده ایمنی مدرسه یاری کند و پیوستن به وزارتخانه‌ها / موسسات حامل را آغاز کند.

اطلاعات در مورد برنامه ها:

برنامه‌ها در سطح فرمولی می‌شوند،اولی در سطح ناحیه و دیگری برنامه‌های مقابله با وضعیت بحرانی جداگانه برای ساختمان هر مدرسه در سطح ناحیه .توسعه برنامه‌های ایمنی مدرسه می‌تواند در رهبری و ایجاد محیط این مدرسه تأثیر گذار باشد.در حالیکه آموزش صورت می‌گیرد.کمیته مشورتی ایمنی مدرسه باید کار خود را با ملاقات با تمام stakeholders شروع کنند.نیاز به انجام اقدام فوری برای اطمینان از عیارهای آمادگی و کاهش وجود دارد.اطلاعات زیر نکات مهمی را دربارة احتیاجات برنامه ریزی در بر می‌گیرد.

- چه کسی برنامه ایمنی مدرسه را تنظیم می‌کند؟

- هر ناحیه و منطقه در کشور باید موارد زیر را تنظیم کند:

 • برنامه ایمنی مدرسه در سطح ناحیه و منطقه.
 • برنامه آمادگی و مقابله با وضعیت بحرانی طبقات ساختمان هر مدرسه در ناحیه.

- برنامه‌ها چه موقع باید توسعه پیدا کنند؟

برنامه‌ها نیاز به توسعه و تنظیم توسط مدیر ناحیه و تابلوی آموزشی دارند.برنامه نیاز به دوره کردن و به روز شدن سالانه دارد.

- چه کسی برنامه‌ها را توسعه می‌دهد؟

برنامه ایمنی در سطح ناحیه توسط کمیته مشورتی ایمنی مدرسه توسعه می‌یابد و برنامه طبقات ساختمان مدرسه توسط تیم ایمنی ساختمان مدرسه توسعه می‌یابد.

- چه کسانی در کمیته‌های برنامه ریزی هستند؟

ترکیب تیمهای برنامه ریزی ایمنی مدرسه با توجه به نوع سیستم متفاوت است.مدیر ناحیه و وزارتخانه‌ها دلگرم به در نظر گرفته شدن در گنجایش اختصاصی ای که می‌تواند به اطمینان مستمر بین برنامه در سطح ناحیه و برنامه‌های طبقات ساختمان کمک کنند هستند.

تیم ایمنی در سطح ناحیه می‌تواند اعضاء فرم دهنده به کمیته مشورتی مدرسه را در بر گیرد.کمیته مشورتی ایمنی مدرسه توسط کالکتر ناحیه رهبری می‌شود و توسط رییس آموزش و پرورش ناحیه جمع می‌گردند و افراد زیر را شامل می‌شود ولی محدودیتی وجود ندارد : مدیران کلیدی، هماهنگ کننده  BRC/CRC ،نمایندگانی از PTA/MTA مسئولین شهری ،نایب رییس مسئول توسعه،رییس آتش نشانی ،رییس بهداشت،مدیران مدرسه و معلمان،نماینده ای از دانش آموزان ،آژانس ها/موسسات مقابله با وضعیت بحرانی،موسسات کلیدی،هلا احمر،دفاع غیر نظامی،نمایندگان بخش،گروههای کمیته ای جوانان، کلوبها،داوطلبان،نهادهای غیر دولتی و بقیه

- تیم ایمنی طبقات ساختمان مدرسه:

تیم ایمنی طبقات ساختمان مدرسه توسط مدیر ساختمان منصوب می‌شوند و شامل افراد زیر است ولی محدودیتی ندارد، معلم،مدیر و انجمن اولیاء ، پرسنل مدرسه، اعضاءشهری، مأموران اجرا قانون محلی ،نمایندگی‌های مقابله با وضعیت بحرانی ،نمایندگان تابلو مدرسه و هر شخصی که نظرات مناسب داشته باشند.

- نقشه‌ها به کجا باید تحویل شوند؟

یک کپی از برنامه ایمنی مدرسه در سطح ناحیه و هر اصلاحی در آ» باید به رییس آموزش و پرورش ارائه گردد.یک کپی از برنامه مقابله و آمادگی وضعیت بحرانی طبقات ساختمان و هر اصلاحی در آن باید به مأمور آموزش و پرورش ناحیه ارائه گردد. همچنین توصیه می‌گردد مختصری از برنامه مقابله اورژانسی و آمادگی به اظهار نظر عمومی گذاشته شود.برنامه طبقات ساختمان باید توسط اورژانس‌های مختلف و مأموران اجرا قبلا" انتخاب و تایید شده باشد.

رهنمود‌ها و دستورالعملها‌های اصلی توسعه برنامه‌های ایمنی مدرسه:

برنامه ایمنی مدرسه در سطح ناحیه تدارک ساختار را برای مدرسه می‌دهد تا استراتژی‌های مناسب را شناسایی کند و برای ایجاد و نگهداری ایمن محیط‌های آموزشی برای تمام دانش آموزان خود به انجام برساند.برنامه ایمنی مدرسه در سطح ناحیه تدارک کلی راهنمایی و هدایت برای توسعه برنامه مقابله و آمادگی وضعیت بحرانی طبقات مدرسه برای هر ساختمان مدرسه را در ناحیه می‌دهد.

هنگامی که برنامه سطح ناحیه فعالیتهای محدوده خارجی را پوشش می‌دهد ،شامل استراتژی‌های توسعه،اجرا برنامه و مراقبت ،نقشه‌های ساختمان توجه مستقیم‌تری در فعالیتهای خطرناک حیاتی باید بشود تا از ایمنی دانش آموزان و مدیران در اتفاق‌ها و حادثه‌های اورژانسی محافظتکنند.ادغام،برنامه‌های ساختمانی و ناحیه ای نزدیک شدن به یک برنامه جامع و کامل را برای آدرس دادن ایمنی مدرسه تدارک می‌بینند که در آن تمام اشخاص نقش هایشان و وظایفشان را برای اطمینان از ایمنی کامل مجموعه مدرسه می‌فهمند.کلید موفقیت برنامه مقابله و آمادگی وضعیت بحرانی طبقات ساختمان مدرسه توانایی اجتماعات مدرسه برای ساخت یک مکانیزم برای همکاری درست بین اعمال کار و نمایند گی‌های مقابله با وضعیت بحرانی، اطراف مدارس وstakeholders مهم است.

برای ارتقاء مدارس امن‌تر ارتباط و همکاری لازم و ضروری است.قانونهای راهنما عبارتند از:

 • برنامه باید حین یک پروسه باز توسط مشارکت خارجی توسعه باید.گسترش برنامه ایمنی مدرسه در سطح ناحیه باید تمام اعضاء (ssac)  کمیته مشورتی ایمنی مدرسه را درگیر کند.دانش آموزان ،اولیاء معلمان، اورژانس و نمایندگی‌های اجرایی . stakeholders کلیدی باید درگیر اجرا راه با معنی برنامه مقابله و آمادگی اورژانسی طبقات ساختمان باشد.مشارکت خارجی توسط اعضاء مجمع مدرسه حمایت و پذیرش برنامه مدرسه آنها را بهبود می‌بخشد.فرآیند برنامه ریزی باید زمان کافی برای اطمینان مشارکت خارجی و درگیری فعال شرکاء کلیدی در توسعه برنامه‌ها را شامل شود.
 • قرارداد رسمی می‌تواند با توافق باشد، اگر لازم باشد.تعویض پرسنل،سازماندهی جدید توافقات یا فاکتورهای دیگر در حوزة مدارس و یا نمایندگی‌های شریک که قراردادهای رسمی را مجاب به دوره و به روز کردن دوره ای برای اطمینان از کارایی برنامه‌ها در وقت اضافه می‌کند.
 • برنامه ریزی باید جامع باشد،شامل فعالیتهای زود جلوگیری کننده بین مقابله با بحران باشد.در آدرس دادن برنامه،مدارس باید فرآیندهای طراحی شدة نزدیک به برنامه ریزی نسبت به چک لیست فعالیتهایی که باید انجام شود توجه کنند.چک لیست می‌تواند یکبار گسترش یابد وقتی که مدرسه برنامه را توسعه می‌دهد و به (ssac) کمیته مشورتی ایمنی مدرسه ارائه می‌دهد.پس از آن چک لیست می‌تواند به عنوان چراغ راهنما شود.
 • برنامه‌ها باید ساده باشند و راحت خوانده شوند و همچنین قابل فهم باشند.برنامه باید بین بچه‌های مدرسه و stakeholdersبرای پرورش دادن پذیرش و مشارکت خارجی منتشر شود.
 • مدارس باید بوسیله فعالیتها و برنامه‌های موجود ساخته شوند.
 • برنامه‌ها باید نقش‌ها و مسئولیتها را به روشنی تعریف کنند.خیلی مهم و حیاتی است که تمام افراد کلیدی نقش و مسئولیتهای خودشان و نیز کارها و مسئولیتهای دیگران را در زمان و حالتهای بحرانی بدانند.همچنین برنامه‌ها باید شامل آذوقه احتمالی برای فراهم کردن شرایط تحقق وقتی که اشخاص کلیدی در دسترس و یا محل خودشان نیستند باشدتا وظایفشان را بجا بیاورند.
 • آ«وزش و توانایی ساختمان باید فرآیند برنامه ریزی در بر گرفته شود.برای مؤثر واقع شدن برنامه ها، نیاز است مدیر و اشخاص درگیر دیگر دانش خود را توسعه بخشند و در برنامه آمادگی تبحر پیدا کنند و اجزاء کوچکتر را در برنامه توسعه دهند و اقدامات برای اجرای اجزاء در حالت مناسب انجام گیرد.
 • برنامه‌ها باید با مدارس نزدیک به هم  و در مجاورت هم هماهنگ شود.همچنین ترسیم احتیاجات جمعیت‌های مدرسه خاص مهم است.

پایه و اساس برنامه ریزی:

چارچوب زیر می‌تواند موجب افزایش موفقیت هر دوی تیمها شود،اولی در سطح ناحیه و دیگری در طبقات ساختمان – اطلاعات که در طرح کلی یادآوری می‌گردد می‌تواند ابزار مناسبی برای اطمینان حصل کردن از امن اشد که برنامه‌ها با حداقل احتیاجات فراهم می‌گردد.

 • یک طرح نمونه برای هر دوی،برنامه‌های ایمنی طبقات ساختمان مدرسه و برنامه سطح ناحیه مدرسه تهیه شده است.برنامه‌های نمونه برای هر ایمنی مدرسه در سطح ناحیه و برنامه مقابله و آمادگی وضعیت بحرانی طبقات ساختمان مدرسه شامل این اسناد و مدارک سازمان یافته با توجه به پنج فاکتور زیر است:
 • بخش اول: برنامه ریزی دستورالعمل‌ها و موضوعات عمومی
 • بخش دوم: کاهش ریسک ، جلوگیری / کاهش
 • بخش سوم: آمادگی
 • بخش چهارم: مقابله
 • بخش پنجم: بهبودی

اسناد طرح کلی شامل مرجع راهنمای ساده برای نواحی و مدارس برای شناخت حداقل    نیازمندی‌ها برای روند  اجرای کار است.امکان دارد کمیته مشورتی ایمنی مدرسه آرزوی اضافه کردن لوازم بیشتر رسیدن به نیازهای مشخص خودشان را داشته باشد.باتوجه به امکانات محلی،اعضاء کمیته مشورتی ایمنی مدرسه(ssac)  امکان آرزو برای حساب کردن روی بیشتر از 5 فاکتور برای فعالیتهای گروهی را بکنند که ممکن است در آماده سازی محلی بیشتر مناسب باشد.نمونه طرح‌های کلی ،یک راه سازمان اطلاعات برای معرفی در طرح تدارک                  می بیند.طرحهای کلی،طرح برای وارد کردن اطلاعات در هر برنامه در سطح ناحیه و سطح طبقات تدارک می‌بینند.مشابه این نیز می‌تواند در شرایط احتیاجات منطقه / ناحیه در ذهن در شرایط نگهداری آن زیر قانونگذاری آن / احتیاجات نظامی تصمیم گیری شود.

طرحهای کلی برای برنامه ایمنی مدرسه در سطح ناحیه:

معرفی

نواحی نیازمند توسعه برنامه طراحی شده ایمنی مدرسه در سطح ناحیه هستند برای پیشگیری و یا به حداقل رساندن اثرات حوادث یا وضعیت‌های بحرانی برای دانش آموزان در مواقع استثنایی و در وظایف عمومی مدرسه و برای آسان کردن هماهنگی با منابع محلی در دسترس در حوادث قبل حوادث غیر متقربه یا وضعیت‌های بحرانی برنامه در سطح ناحیه پاسخگویی نیازهای تمام مدارس در ناحیه و موافق با برنامه مقابله با وضعیت بحرانی با جزییات بیشتر مورد نیاز در طبقات ساختمان مدرسه است.نگاهی به تاریخچه آسیب پذیری کشور ،رشد صعودی در جمعیت ،فاکتور سن     بچه ها،آسیب پذیری ساختمان مدرسه و ... . بچه‌های مدرسه در ریسک گونه‌های بزرگ فعالیتهای طبیعی و فجایع ساخته دست بشر هستند. برای آدرس دادن خطرهای احتمالی ،برنامه ایمنی مدرسه یک اقدام و تلاش که جریانهای برنامه ریزی جامع را آدرس می‌دهد،کاهش ریسک،مقابله و بهبود بخشیدن با دقت به وضعیتهای بحرانی متنوع در مدارس.

برنامه ایمنی مدرسه در سطح ناحیه باید برای توسعه برنامه توسط ناحیه استفاده گردد،شامل استراتژی‌های محل درگیری‌های اجتماعی و همکاری با نمایندگی‌های نظارتی وضعیت‌های بحرانی.کمیته مشورتی ایمنی مدرسه (ssac)  به فرآیند اجرای برنامه رسیدگی می‌کند و مدارس شخصی را در اجرای برنامه مقابله و آمادگی وضعیتهای بحرانی طبقات ساختمان مدرسه را راهنمایی می‌کند سرپرست آموزش مدرسه ،بطور کلی سرپرست و مسئول اطمینان از همکاری سطح ناحیه و حمایت کردن از برنامه ایمنی مدرسه است.

بخش اول:برنامه ریزی دستورالعملها و موضوعات عمومی:

بحث :

بخش اول شامل اطلاعات در مورد موضوعات کلیدی وبرنامه ریزی دستورالعملهای که نیاز به استفاده در توسعه بخشیدن در برنامه سطح ناحیه داده است.طرح نمونه نشان داده شده زیر،برای مثال،هدف برنامه را شامل می‌شود،شناسایی تیم ایمنی مدرسه در سطح ناحیه ،شناسایی برداشت کلی از طرز کار کامل به حساب آورده شده در برنامه.در برنامه اطلاعات خاص باید در نظر گرفته شود،مثل نام اشخاص در کمیته مشورتی ایمنی مدرسه،دیگر نمایندگی‌های محافظ ،چه طوری این برنامه مقابله و آمادگی وضعیت‌های بحرانی طبقات ساختمان مدرسه در کل ناحیه محافظت می‌کند.کمیته مشورتی مدرسه بعد از آمالیزهای مقدماتی از حالتهای خارجی باید توضیح بدهد که کدام مشکلات نیاز به حل شدن دوباره دارند و چه استراتژی هایی اجرایی و ارزشیابی نیاز به توسعه دادن دارند. در سطح منطقه سرپرست آموزش مدرسه باید به اضافات برنامه رسیدگی کند.هر اطلاعات دیگر که مهم تشخیص داده شود باید در این بخش شامل شود.

 1. هدف:

برنامه ایمنی مدرسه در سطح نحیه در زیر برنامه ایمنی مدرسه توسعه می‌یابد.و مدیریت ناحیه باید سیستم ایمنی مدرسه در سطح ناحیه را مشخص کند.کمیته مشورتی ایمنی مدرسه باید به توسعه و نگهداری برنامه ایمنی مدرسه در سطح ناحیه رسیدگی کند.

 1. شناسایی تیمهای مدرسه:مدیر منطقه (ناحیه)،کمیته مشورتی ایمنی مدرسه را منصوب می‌کند که شامل افراد زیر است ولی محدودیتی ندارد،مأمور آموزش و پرورش ناحیه،روسای کلیدی ،هماهنگ کننده brc/crc ،نماینده ای از مسئولین شهری مسئول توسعه،رئیس آتش نشانی ،رئیس بهداشت ،روسای مدرسه و معلمان،نمانده ای از دانش آموزان ،ماموران   عالی رتبة مقابله با وضعیت‌های بحرانی ،موسسات کلیدی،دفاع غیر نظامی ،نمایندگان منطقه،گروههای جوانان،کلوبها،داوطلبان،نمایندگانی از محدود‌های مشترک،سازمانهای غیر دولتی وبقیه stakeholders .اعضاء تیم و مشخصاتشان،عبارتند از (نام،منصب،وزارتخانه،سازمان،نمایندگی،آدرس،ارتباط شماره،شماره فاکس،و آدرسmail ).
 2. مفهوم کلی فعالیتها:
  • تشریح اتصال برنامه ایمنی مدرسه در سطح ناحیه با برنامه‌های مقابله و آمادگی وضعیتهای بحرانی طبقات ساختمان مدرسه شخصی برای هر ساختمان مدرسه.
  • نحوه عمل در انعکاس برنامه ایمنی مدرسه در سطح ناحیه.توسعه و اجرا برنامه مقابله و آ«ادگی وضعیت‌های بحرانی طبقات ساختمان مدرسه را راهنمایی      می‌کند.
  • تشریح کردن روش استفاده شده برای توسعه برنامه در سطح ناحیه.
  • خاطر نشان کردن این که در حادثه بحرانی یا حادثه غیر مترقبه ،اولین مقابله با تمام وضعیت‌های بحرانی در مدرسه توسط تیم ایمنی طبقات ساختمان مدرسه انجام می‌گیرد و فرآیندها نیاز به روشنگری در برنامه مقابله و آمادگی وضعیتهای بحرانی طبقات ساختمان مدرسه را دارند.
  •  خاطر نشان کردن این که بسته به فعال سازی هر فعالیت مقابله ای ،رییس ناحیه و DEO یا طراح او با جز می‌شوند،بسته به جا و مناسبت،مأموران اورژانس و وضعیت بحرانی محلی نیزباید با جزء شوند.
  • تشریح اینکه نقشه‌های منبع به چه نحوی مین مرحله مقابله تکمیل می‌گردند.
  • نگهداری اطلاعات تشریح دقیق اطلاعات در مورد هر موسسه آموزشی واقع شده در ناحیه اطلاعات شامل:جمعیت مدرسع، تعداد پرسنل،شماره تلفن دفتر مدرسه و خانه روسای کلیدی هر کدام از نمایندگی‌های آموزشی،شماره‌های کلیدی،نمایندگی‌های اورژانسی همچنین باید اطلاعات کامپیوتری باشد.
  • این برنامه بصورت حین سال دوره می‌شود و توسط رییس ناحیه مشخص       می گردد.دوره سالیانه کاملا" در روز اول چون هر سال یا قبل از آن باشد.یک کپی از نقشه باید در (اسم،سمت،دفتر رییس ناحیه،آدرس ،تلفن تماس،شماره فکس،و آدرسEMAIL )  در دسترس باشد.

 

بخش دوم: کاهش ریسک (کاهش،جلوگیری)

معرفی

بخش دوم از نقشه برای شناختن و تشریح طرز عملهای کاهش ریسک،برنامه‌های اجرایی و فعالیتها برای کاهش/جلوگیری و برپایی توضیحات روشن فعالیتها است.استراتژی‌های مورد تاکید قرار گرفته شده زیر مثالی را برای ملاحظه توسط نواحی در سازماندهی برنامه ذکر می‌کند.

-استراتژی ها:

تشریح کردن برنامه‌ها و فعالیتهای ناحیه برای ارتقاء محیط مدرسه نیاز به اهمیت دارد تا بتواند تمام معیارهای ایمنی لازم را در عمارت و ساختمان مدرسه در خود بگنجاند.اطلاعات باید در بین اجتماع مدرسه مرتبط بشود.STAKEHOLDERS ،رییس،دانش آموزان، اولیا.

نکات کلیدی در زیر ذکر می‌گردد:

 • کمیته مشورتی ایمنی مدرسه،می تواند تشریح کند که با توجه به بر آورد نیازها،برای ایجاد محیط‌های آموزشی مثبت و امن برای دانش آموزان چه استراتژی هایی می‌تواند توسعه یابد.
 • کمیته مشورتی ایمنی مدرسه (SSAC) باید برای مقررات ایجاد شده توضیحاتی را تدارک ببیند.(مقررات کنترل توسعه عمومی،ایجاد خطوط راهنما ، طرحهای کلی برای ساختمانهای مدرسه،فرم‌های ایمنی از حریق و ...) ،ایجاد سیاستها آگر وجود داشته باشد و آیین نامه‌های مربوط به احتیاجات معیارها کاهش‌های ساختاری و غیر ساختاری و غیر ساختاری ساختمان مدرسه.
 • تدارک تشریح کردن وظایف برای افسران از وزارتخانه ها(موسسات)مختلف و احتیاجات آموزشی برای برداشتن قدمهای اول به سمت معیارهای کاهش است.

برآورد ایمنی مدارس:

برنامه ایمنی در سطح ناحیه باید به سمت شناسایی مخصوص موسساتی که در معرض ریسک قرار دارند آدرس داده شود.این آسیب پذیرهای بالقوه مدارس نیاز به دیدن در حد بالای تقدم و اضطرار دارند.خطرات بالقوه و حالتهای اورژانسی باید شناسایی گیرند.باتوجه به این برای اجرا کردن فعالیتهای کاهش فضاهای مهم می‌توانند انتخاب شوند.

تجهیز منابع:

فعالیتها نیاز به بودجه برای برپایی سریع فعالیتها دارند. هزینه‌ها باید توسط بودجه سالیانه مدارس پرداخت گردد.مرتب کردن آموزشهای مهم باید توسط کمیته مشورتی ایمنی مدرسه با توجه به مقررات ایجاد شده وضع شود و کمیته باید از موافقت با یک زمان دوره ای مشخص اطمینان حاصل کند.

بخش سوم: آمادگی

معرفی

قسمت سوم نقشه و برنامه برای شناسایی و تشریح عملکردها و آمادگی مخصوص که جریان حرکت را به طور کلی دگرگون می‌کند استفاده شود.نزدیک شدن و رسیدن به یک مهارت اساسی حین تربیت می‌تواند ایمنی دانش آموزان و معلمان در مدرسه را افزایش دهد،ونیز دانش اجتماع را به سوی مدیریت بحران ارتقاء می‌بخشد.

استراتژی‌ها :

اجزاء این بخش اصولا" در مورد انتقال آموزش،تمریهای شبیه سازی و تمرینهای بین موسسات و ادارات وضعیت بحرانی مورد توجه قرار می‌گیرد.ادارات در نقشه‌ها وارد می‌شوند تا مشق‌ها ودیگر تمرینات را رهبری کنند و از مدارس در اجرای اعمال حمایت کنند قبل یک تکه از برنامه مقابله و آ«ادگی وضعیت‌های بحرانی طبقات ساختمان مدرسه.اجزاء برنامه مقابله وآمادگی وضعیتهای بحرانی طبقات ساختمان مدرسه و فعالیتهایی که رفتار می‌شود زیر هر قسمت یک تست تمرینی تحمل می‌کنند و در هماهنگی با ادارات برای گنجاندن زیر برنامه مقابله و آمادگی وضعیت بحرانی طبقات ساختمان مدرسه دوره  می‌شوند.کمیته مشورتی ایمنی مدرسه از دستورالعملها برای فرمانبرداری و موافقت خارج می‌شود.

ناحیه باید طرز کار و روش عمل را برای خطرات سالیانه ایمنی مدرسه و آموزش برای مدیران و دانش آموزان و همچنین توسعه اتصال بین مدارس را آغاز کند.ناحیه باید برنامه را برای آمادگی وقایع مخصوص تشریح کند و و با رهبری کردن آموزش مدیران در شناسایی خطرات بالقوه ،استراتژی‌های مداخله پیشگیری از تأثیر آنها بکاهد.

برنامه ایمنی مدرسه در سطح ناحیه طرز کار و عمل آموزش ایمنی مدرسه برای خطرات سالیانه پرسنل و دانش آموزان خصوصا" رییس مربیان را توضیح دهد.آموزش طرز کار و عمل برای تمرینات مختلف مانور گونه را توضیح می‌دهد.(نمونه‌های ساده‌تر مثل تمرین زود به خانه رفتن،نمونه‌های مشکل مثل،تمرین شبیه سازی حریق و به دنبال آن تخلیه محل و...)،cpr           (زنده سازی آسیب‌های ریوی)و تیمهای تمرینی.

بخش چهارم:

مقابله:

معرفی

قسمت چهارم نقشه و برنامه برای شناسایی و تشریح طرز عملها برای پاسخگویی ومقابله با هر وضعیت بحرانی استفاده می‌شود. نقشه نمونه با شکل زیر یک راه را برای سازمان دادن به اطلاعات مهم در مورد نقشه نواحی برای پاسخگویی ،شبکه ارتباطی،عهدنامه مقابله و طرز عملهایی را برای دسترسی به کمک‌های اورژانسی در انجمن شهر با ادارات / موسسات دولتی تدارک     می‌بیند.

 1. (راههای ارتباطی) تذکر و فعال سازی

ارتباطات بیرونی:

 • توضیح طرز کار برای اتصال و ارتباط مقامات عالیرتبة اورژانسی مناسب در حالت و وضعیت بحرانی رخداده طرز کارها می‌تواند شامل نگهداری لیست    نمایندگی ها  و انتخاب شخصی که مجاز به اتصال و گرفتن اقدام لازم باشد.
 • توضیح سیستمی که اطلاع رسانی تمام نمایندگی‌های آموزشی در محدودة ناحیه تحت اثر فاجعه و یا حادثه است را آغا کرده است.سیستم شامل فرمهای اطلاع رسانی زیر می‌گردد:
 • شماره تلفن
 • فکس/ آدرس mail
 • وسایل ارتباطی جمعی محلی
 • رادیو یا تلویزیون محلی

سیستم می‌تواند مشخص کند که در رخداد و وضعیت بحرانی ،ناحیه تمام مدرسه را جز می‌کند/طراحی موسسات آموزشی در محدودة ناحیه برای اجرای کارهای مناسب.

ارتباطات داخلی :

تشریح طرز کارها برای پیوند اولیاء و یا اشخاصی در جای اولیا برای دانش آموزان در حالت حادثه و رخداد.ناحیه ممکن است شامل استفاده  بهداشت محلی برای محکم کاری باشد آگر نزدیک باشد و اشخاصی غیر نیز غیر قابل ردیابی باشند.مدارس باید کارت ارتباطی وضعیت بحرانی بچه‌ها را نگهداری کند.

 

 1. موقعیتها و حالتهای مقابله و پاسخگویی:

پاسخگویی  و مقابله با خطرات

تشریح برنامه‌های ایمنی مدرسه در مقابله با خطرات مربوط به ناحیه برای اجرای کارها در وضعیت بحرانی که ممکن است شامل حالتهای زیر باشد.

 • فجایع طبیعی (زمین لرزه- طوفان- سیل و... )
 • وضعیت آب و هوایی
 • حریق
 • دچار خطرات شدن
 • سانحه شیمیایی
 • هجوم/ ازدحام در هنگام وقایع غیر مترقبه
 • آشفتگی سازه ای
 • وضعیت‌های بحرانی بهداشتی
 • خطر مواد منفجره/بمب
 • تصادف اتوبوس  مدرسه
 • گروگان گیری/پچه ربایی
 • عمل ترور یا جنگ
 • بقیه چیزها توسط تیم ایمنی مدرسه در سطح ناحیه تعیین می‌گردد.

برنامه‌های مقابله :

کمیته مشورتی ایمنی مدرسه (ssac) نمایندگی‌های مناسب ،را که شامل برنامه‌ها برای مقابله با حالتهای مختلف ذکر شده بالا باشند رانتخاب می‌کند .

برنامه‌های تهیه شده زیر برای مثال هستند:

 • شناسایی سازندگان چاره
 • طریقه تخلیه ساختمان
 • طریقه جا به جایی سر پناه موقت
 • نقشه‌ها و برنامه هایی برای حفاظت دانش آموزان و پرسنل
 • طریقه جز دادن به اولیاء
 • طریقه اطلاع رسانی به وسایل ارتباط جمعی.
 • طریقه تهیه وسیله نقلبه اگر لازم باشد.
 • گزارش از طریقه عوامل.

(( برنامه ریزی برای گرفتن کمک و یاری در وضعیت‌های بحرانی از دولت ))

تهیه شرح برنامه ریزی‌ها برای گرفتن یاری و کمک در هنگام وضعیت بحرانی از نمایندگی‌های مختلف ( بطور مثال:شامل تیم پزشکی بیمارستانها،هلال احمر،اداره آتش نشانی،پلیس، دفاع غیر نظامی،صنایع،اشخاص و دیگران).گونه‌های برنامه ریزی باید تکه ای از برنامه ایمنی مدرسه در سطح ناحیه باشد و به تمام اعضاء کمیته مشورتی ایمنی مدرسه و موسسات آموزشی جز دهد.

منابع در دسترس ناحیه ای برای استفاده در وضعیت بحرانی:

شناختن منابع ناحیه ای که ممکن است در موقع وضعیت بحرانی در دسترس باشد، که می‌تواند شامل شناسایی منابع باشد.برای مدیریت ناحیه idrn (شبکه منبع حوادث)portal می‌تواند کلید شناسایی منابع باشد.طرز عملها برای مکانیزم هماهنگی می‌تواند برای استفاده از منابع و نیروی انسانی حین وضعیت بحران وضع شود.

 

گزینه‌های اقدام:

تشریح برنامه‌ها برای عمل کردن به کارهای زیر در مقابله با وضعیت بحرانی که مناسب باشد،تعطیلی مدرسه،روز مرخصی کردن،تخلیه و محافظت .مثال‌های فعالیتها می‌تواند گزینه‌های زیر را در بر گیرد و می‌تواند با همکاری با مقابله کنندگان وضعیت بحرانی محلی ساخته شوند.

 • تعطیلی مدرسه
  • زیر نظر گرفتن هر حالتی که امکان توجیه کردن تعطیلی مدرسه را داشته باشد و از قبل خبر داده شود.
  • جز کردن رسانه‌های گروهی محلی،اگر از قبل تصمیم گرفته شده باشد.
   • روز مرخص کردن
  • شرایط را زیر نظر بگیرید.
  • اگر اوضاع و احوال ایجاب می‌کرد،مدرسه را ببینید.
  • اتصال به اداره حمل ونقل اگر نیاز به تهیه وسیلة نقلیه باشد.
  • جز کردن اولیاء از زود مرخص کردن.
  • درست کردن یک مرکز اطلاعات در مدرسه بنابراین اولیا می‌توانند از حالتهای    بچه‌ها و وضعیت مدرسه سراغ بگیرند.
  • نگهداشتن پرسنل مناسب تا زمانیکه تمام دانش آموزان به خانه برگردند.
 • تخلیه(قبل،حین و بعد از ساعات مدرسه)
  • سطح خطر را تعیین کنید.
  • تمام راههای تخلیه و مکان‌ها را قبل از تخلیه پاک سازی کنید.
  • تمام دانش آموزان و کارمندان را برای دوباره مرتب کردن مکان‌های تخلیه خارج کنید.
  • علت را برای تمام جمعیت دانش آموزان و کارمندان توضیح دهید.سرشماری کردن.هرگونه از دست دادن کارمندان/دانش آ«وزان را به مدیر مدرسه گزارش دهید.
  • عزم را راجع به زود مرخص کردن جذم کنید.
  • اگر عزم را برای زود مرخص کردن جذم کنید ، از بخش زود مرخص کردن مشخص شده در بالا پیروی کنید.
  • از سرپرستی بزرگسالان مطمئن شوید.
  • اداره حمل و نقل را جز کنید اگر نیاز به تدارک وسیلة حمل ونقل باشد.
 • مکانهای محافظ (بیرونی،داخلی)
  • سطح خطر را تعیین کنید.
  • مکان محافظت را باتوجه با طبیعت حادثه مشخص کنید.
  • علت را برای تمام کارکنان و دانش آموزان  بیان کنید.هر گونه از دست دادن کارکنان / دانش آموزان را به مدیر ساختمان گزارش کنید.
  • برای غذای اولیه و سر پناه / نیازهای انسانی برنامه ریزی‌های مناسب انجام دهید.
  • پیشگیری‌های ایمنی مناسب را انجام دهید.
  • مستقر کردن افسر اطلاعات عمومی برای تهیه اطلاعات و روند کلی حالتها از اوضاع برای اولیا و دیگر کسانیکه کنجکاو به داشتن اطلاعات هستند.
  • نگهداری و حفظ پرسنل مناسب تا زمانیکه دانش آموزان به خانه برسند.

بخش پنجم:

بهبودی:

بخش پنجم از نقشه برای شناسایی وتشریح کارهای نواحی که بعد از انجام رویداد و یا وضعیتهای بحرانی دیگر که تأثیر زیادی در بهبودی دانش آموزان ،کارمندان و مدرسه و تمام اجتماع دارد.مورد استفاده قرار می‌گیرد.نیاز به مطمئن شدن مدارس از سرویس سلامت ذهنی /روحی از طرف ناحیه وجود دارد.روی هم رفته راهنمایی برای بهبودی باید ارزیابی از روند کلی نقشه و توسعه استراتژی اضافی برای برگرداندن محیط امن به مدرسه را آسان کند.

 1. حمایت کردن ناحیه از ساختمان‌های مدرسه

تشریح کردن این که منابع ناحیه چطور از روند بهبود تهیه سریع سر پناه در مدارس ساختگی حمایت می‌کند.

 1. سویسهای سلامت ذهنی/روحی

تشریح کردن اینکه ناحیه چطور در هماهنگی منابع سلامت ذهنی در حمایت فرآیندهای بهبود ،در مدارس ساختگی،کمک بکند.

 1. ارزیابی مجدد

ممکن است ناحیه چگونگی علت شدن مرحله بهبودی در ارزیابی مجدد از روند کلی فعالیتهای ایمنی مدرسه را تشریح کند و مدرسه برای بهبود برنامه خود چه کاری می‌تواند انجام بدهد.

ضمائم پیشنهادی:

پیوست 1 : لیست کردن تمام ساختمان مدارس پوشیده شده توسط برنامه ایمنی مدرسه در سطح ناحیه با آدرس ساختمانها و اضافه کردن نامها و شماره تلفن‌ها برای کارکنان ساختمان.

پیوست 2 : لیست کردن اعضاء کمیته پیشنهادی ایمنی مدرسه (SSAC)  .شناسایی نمایندگی‌های اجرای وضعیت بحرانی ناحیه و منطقه که قسمتی از تیم ایمنی مدرسه در سطح ناحیه است.

پیوست 3 : توافقات اگر وجود دارد،در مورد اجرای برنامه ایمنی مدرسه در سطح ناحیه و      برنامه‌های مقابله وآمادگی وضعیت بحرانی طبقات ساختمان مدرسه.

پیوست 4 : کپی برنامه‌های مقابله وآمادگی وضعیت بحرانی طبقات ساختمان تمام مدارس.

 

برنامه مقابله وآمادگی وضعیت بحرانی طبقات ساختمان مدرسه

معرفی

خیلی از ما برای مراقبت و نگهداری ایمن از کودکان در طول روز بهمدارس اعتماد می‌کنیم.تمام مدارس خانه را برای جوانان می‌سازند تا زمانیکه تراژدی به وقوع می‌پیوندند.واقعیت تأسف بار این است که خیلی از مدارس می‌توانند مستقیما" یا غیر مستقیم توسط حالتهای بحرانی از بعضی نوع در هر زمانی لمس شوند.یک واقعه غیر مترقبه عمومی ناگهانی در چندین مدرسه وتأثیرات منفی در بخش مهمی از جمعیت مدرسه،اغلب درگیر آسیب جدی و مرگ است.این وقایع        می‌تواند طبیعی و یا ساخته دست بشر باشد.فجایع طبیعی مثلسیل،زلزله،حریق،طوفان می‌تواند به جامعه با اندک و یا هیچ هشداری آسیب بزند.خطر بمب گذاری ،خرابی مدرسه،بچه ربایی،کمیابند ولی وقتی حادث می‌شوند شک دهنده اند.ریزش ساختمان مدرسه در زلزله،حوادث حریق در مدرسه، حالتهای هجوم و غیره رهگشای جمعیت مدرسه در سطح کشور برای فهمیدن و قانع شدن از چنین فجایعی از میان وقایع است.هیچ نقصی در مثالها برای گفتن این که خیلی از مدارس آماده شده اند وجود ندارد.در خیلی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه جاییکه برنامه ریزی بحران در سطح مدرسه پخش می‌شود ،از دست دادن جان و مال به حداقل می‌رسد.گفته شده است که در سال هزاران حریق در مدارس کشورهای توسعه یافته به وجود می‌آید در حالیکه به علت آماده بودن دانش آ«وزان و پرسنل مدرسه خسارات جانی و مالی کمتری خورده اس.نیاز است که این سطح از آمادگی در تمام مدارس کشورها اشاعه و گسترش یابد.مدارس و مدیران ناحیه نیاز به آمادگی برای رویارویی و لمس وضعیتهای بحرانی دارند،چه کوچک و چه بزرگ و همچنین از بچه‌های ما از پرسنل محافظت کنند و به بچه‌ها بیآموزند چطور می‌توان امن ماند.وضعیتهای بحرانی خصوصا" در مدارس باید به روش طریقه مؤثر و سریع آدرس داده شوند.مقابله با وضعیت بحرانی از اجزاء اصلی و مرکزی ایمنی مدرسه است.مهمترین موضوعی که نیاز به آدرس دادن دارد سلامت،ایمنی و آسایش جمعیت دانش آموزان است.برای آدرس دادن مقابله با وضعیت بحرانی اول باید:

 • مشکلات را پیش بینی کنید
 • مقابله هماهنگ و یکسان را آغاز کنید.

الان زمان داشتن برنامه مقابله و آمادگی وضعیت بحرانی است.اگردر محل مدرسه برنامه نیست باید یکی ایجاد کرد و توسعه داد .اگر مدرسه قبلا" برنامه داشته ،آن را مرور کنید و برنامه خود را حین مانورهاتمرین کنید.برنامه‌های مقابله را سالانه به روز کنید.

هدف:

بذنامه مقابله و آمادگی وضعیت بحرانی طبقات ساختمان مدرسه یک راهنما برای تدارک یک تیم مقابله برای امکان اتفاق افتادن فجایع بزرگ کنترل شده ساختمان و موسسات می‌باشد. برنامه مقابله و‌ آمادگی وضعیت بحرانی طبقات ساختمان مدرسه برای کمک به آماده شدن و هماهنگی مؤثر استفاده از مدرسه و منابع جمعیت برای محافظت از زندگی و مال سریعا" بعد از حادثه است.هدف از برنامه اطمینان از مقابله هماهنگ شده و موثر حین زمان وضعیت بحرانی هر فاجعه بزرگ در محدوده خطوط راهنمای نقشه و برنامه،رهبری و هدایت می‌شود.هماهنگ کننده ایمنی (فرمانده واقعه غیر مترقبه )که باید مهمترین رکن ایمنی مدرسه باشد باید اتمام تغییرات در طرز عملها قبل از اجرا موافقت کند.این نقشه و برنامه راهنمایی برای طرز عملهای وضعیت بحرانی می‌باشد و قصد دارد تا به دانش آمزان و پرسنل مدرسه برای اجرا کردن توانایی‌های خودشان برای حفاظت از زندگی در زیر یک رنج وسیع از وضعیتها و حالتهای بحرانی کمک کند.این سند تدارک یک راه حل پخته برای نزدیکی به برنامه مقابله با وضعیت بحرانی را نمی‌بیند.نیاز است برنامه‌های وضعیت بحرانی برای اجتماعات ،نواحی و مدارس به صورت عادت در بیاید تا نیازهای منحصر به فرد ساکنین و دانش آ«وزان محلی را تأمین کند.همچنین برنامه نیاز به آدرس دادن قانونها و مقررات ایمنی مدرسه را دارد.پیشنهاد می‌شود کپی کردن از برنامه‌ها با دیگر مدارس آغاز بشود اگر شرایط‌ها یکسان باشد.بعضی از برنامه‌ها می‌توانند به عنوان مدلهای کارا عرضه شوند،آن چیزی که برای شهر بزرگ مدرسه در ناحیه که جمعیت در آنها تمرکز شده تأثیر دارد ممکن است برای جمعیت روستایی که مدارس و مقابله کنندگان اولیه از آنجا دورند بی تأثیر باشد.

یادداشت مهم:

کار ارائه شده در اینجا یک مدل پیشنهادی است.کمک باید از طرف جسم پرورش یافته پژوهش و نوشته‌های در دسترس قرار گرفته در سالهای آینده باشد.دلیل آوردن برای تعیین و انتخاب بهترین تمرینها کمی مشکل است . در کار و امری که ما احتیاج به شروع برای حذف کردن داریم تعداد کمی از حوادث را می‌توان رسما" ارزیابی کرد و مورد توجه بیشتری قرار داد.برای شروع توسعه نزدیکی ساده‌تر در مدارس و کاراتر کردن بعضی از قدمهای اولیه مهمی که ابتدا" استراتژی‌های آمادگی ، کاهش و مقابله را در هر طبقه ساختمان آدرس می‌دهند پیشنهاد می‌شود. وقتی که برنامه نمونه برای هر مدرسه در ناحیه آماده شد بهتر است که تحقیق بیشتری در خطوط مشابه و آدرس دادن موضوعات خطرناک مثل نیازهای قانونگذاری برای ایمنی مدرسه،مدیریت بحران،سیستم مدیریت،حوادث غیر مترقبه برای مدارس و ... انجام شود.فهم بیشتر موضوع بعد از به انجام رسانیدن برنامه ایمنی مدرسه در سطح ناحیه و برنامه مقابله وآمادگی وضعیت بحرانی طبقات ساختمان مدرسه خصوصی در فضاهای مربوط به خود حاصل می‌شود.

مدیران برای فرآیند‌های برنامه ریزی:

مدیران زیر برای فرآیندهای برنامه ریزی بسیار حیاتی هستند:

 • برنامه ریزی مؤثر بحران با رهبری در رأس آغاز می‌شود.

اعضاء کمیته مشورتی ایمنی مدرسه اصولا" راهنمایان اجباری برای برنامه هستند.مامور ناحیه/قاضی دادگاه ناحیه،رییس آموزش و پرورش ناحیه،ceo انجمن شهری و دیگر stakeholders شامل مدیران مدرسه باید با همکاری با یکدیگر امر ضروری برنامه ریزی مدرسه را بسازند.تنظیم کردن کمیته با سردمداران رهبری تنظیم روش دستور کار ،ایمن ساختن سرمایه‌ها کمک می‌کند و موجبات اتحاد مردم مورد نیاز را در بین نمایندگی‌ها فراهم می‌کند.

 • رییس مدرسه وناحیه

مقامات عالیرتبة وضعیت بحرانی باید کانالهای راههای ارتباطی را قبل از بحرانخوب باز کنن.نیاز است که ارتباطات بلافاصله ساخته شود بنابراین مقابله کنندگان با وضعیت بحرانی با مدارس آشنا می‌شوند.ارتباطات با رهبران وضعیت بحرانی شهر ،ادارات کارهای عمومی و حرفه ای‌ها در سلامت نیاز به آموزش دیدن دارند.این آنها همدیگر را بشناسند و به یکدیگر در حین بحران به چشم غریبه و بیگانه نگاه نکنند مهم است.

 

 • برنامه‌های بحرانی در مشارکت با سرویسهای وضعیت بحرانی

ادارات ایمنی حریق،سرویس‌های ،بهداشتی اورژانسی،گروههای شهری،نمایندگی اجرا قانون و دیگر حرفه ای‌ها توسعه پیدا کند.این گروهها می‌دانند که در وضعیت بحرانی چه کار کنند و می‌توانند در توسعه برنامه شما کمک مفید بکنند.از آنها برای توسعه هماهنگی برنامه برای مقابله کمک بگیرند.

 • مدارس باید سفارش ساخت برنامه مقابله و آمادگی وضعیت بحرانی طبقات ساختمان مدرسه را برای ملاقات احتیاجات مشخص مدرسه بدهند.

در واقع،یک برنامه نباید یک سند باشد.برنامه باید یک رشته از اسناد هدف گیری شده برای جمعیت‌های مختلف حاضر باشد.برای مثال ،مدرسه می‌تواند از راهنماهای دارای جزییات مقابله،برای تیم ایمنی طبقات ساختمان مدرسه،flip chart برای معلمان و کیف کارتهای شامل مسیرهای تخلیه برای اعضای تیم تخلیه استفاده کند.برنامه‌ها باید سن مناسب داشته باشند.بچه‌های مدرسه ابتدایی و بچه‌های عقب ماندة ذهنی /بدنی در مقابل دانش آموزان دبیرستان در بحران رفتار خیلی متفاوتی دارند.برنامه باید برای رویارویی با احتیاجات مختلف بچه‌ها و پرسنل قوی باشد.

 • آماده کردن پرسنل / بچه‌ها / ادارات وضعیت بحرانی با دسترسی آماده به برنامه.بنابراین آنها می‌توانند از بخش‌های خودشان مطلع شوند و روی آمها کار کنند.
 • آغاز و تمرین برای به انجام رساندن موفق برنامه‌های بحران بسیاراند.

خیلی از دانش آموزان و پرسنل نمی‌دانند که در هنگام وقوع حادثه مثل حریق،زلزله و ... چه باید بکنند.آنها هیچ قانون حتمی احتیاجات به رهبری و شرکت کردن در تمرینهای حریق روتین وار ندارند.مدارس نیاز به مانورهای تمرینی با قاعده و تمرینهای تخلیه دارند.تمرینات همچنین به مدرسه شما اجازه می‌دهد ارزیابی کنید.

زنجیره انتخاب شده برای فرآیند برنامه ریزی

تمام مدارس نیاز به دایر کردن تیم ایمنی در طبقات ساختمان مدرسه را دارند.یکی از وظایف کلیدی تیم ایمنی طبقات ساختمان مدرسه شناسایی نوعهای بحران است که ممکن است در ناحیه و مدارس اتفاق افتد و پیدا کردن اینکه چه رخدادهایی برنامه مقابله رافعال می‌کند.هر دوی ناحیه و تیم مدرسه ممکن است خیلی از فاکتورها مثل توانایی مدرسه برای اداره کردن یک حالت با منابع داخلی و تجارب خودشان در پاسخگوئی به رخدادهای قبلی رابررسی کند.

برنامه نیاز به آدرس دادن یک محدوده ای از حوادث غیر مترقبه و خطرناک که مسبب آنها هر دوی طبیعت و مردم باشند دارد مثل:

 • بلایای طبیعی (زمین لرزه ،طوفان ،سیلاب و ...)
 • شرایط آب و هوایی
 • حریق
 • سانحه شیمیایی
 • هجوم/ازدحام   بلایای طبیعی
 • آشفتگی سازه ای
 • وضعیت‌های بحرانی بهداشتی
 • خطر ماده منفجره /پمپ
 • تصادف اتوبوس مدرسه
 • گروگان گیری / بچه ربایی
 • عمل ترور یا جنگ
 • بقیه چیزها توسط تیم ایمنی مدرسه در سطح ناحیه تعیین می‌گردد.

یک نمونه طرح کلی برای برنامه‌های ایمنی طبقات ساختمان مدرسه در اینجا تدارک دیده شده.

طرح کلی به رئوس آمده در زیر طبقه بندی می‌شوند:

بخش اول : برنامه ریزی دستورالعملها و موضوعات عمومی

بخش دوم : کاهش ریسک / جلوگیری

بخش سوم: آمادگی

بخش چهارم : مقابله

بخش پنجم : بهبودی

 

جمله زیر فعالیتهای اشاره شده ای را مورد توجه قرار می‌دهد که نیاز به بررسی کردن  در حین فرآیند برنامه ریزی دارند.

 • هر برنامه مدرسه باید 4 موضوع اصلی جلوگیری / کاهش،آمادگی،مقابله و بهبودی را آدرس دهد.
 • اگر مدرسه برنامه دارد،آن را دوره کند.مطمئن شوید که آن جنبه‌های جلوگیری / کاهش ،آمادگی ، مقابله و بهبودی را آدرس بدهد.
 • اگر برنامه مدرسه با نمایندگی‌های مقابله با وضعیت بحرانی محلی شامل مجری قانون و حریق ،سلامت . بهداشت ذهنی مشارکت ندارد آن را توسعه دهد.اطمینان پیدا کنید که آن بحرانهای قدیمی و وضعیتهای بحرانی مثل حریقها،بلایای طبیعی ،تصادفات و نیز کارهای کشنده مثل جنگ آدرس داده شده باشد.
 • تعلیم ،تمرین و مانور.سندها/ نقشه‌ها روی طاقچه هاکار نمی‌کنند. آنها احتیاج به تمرین کردن دارند.
 • اطمینان پیدا کنید که برنامه مدرسه شما اوضاع و احوال‌های منحصر به فردی را آدرس می‌دهد و نیاز به ساختمانهای مشخص مدارس دارند.کمیته مشورتی ایمنی مدرسه باید هر مدرسه ای را به توسعه و پخش برنامه برای هر ساختمان تشویق کند.

کارهایی که مدارس باید در زیر هر کدام از این فضا‌ها انجام دهند شامل:

((جلوگیری/کاهش))

آدرس هایی که با انجام شدن آنها می‌توان ریسک برای جان و مال را کاهش داد و یا حذف کرد. 

 رهبری کمکهای اولیه معیارهای آمادگی هر ساختمان مدرسه . شناسایی فاکتورهایی که ساختمان دانش آموزان و پرسنل را در ریسک بزرگتری قرار می‌دهد.مثل ساختمانهای ضعیف،همسایگی  با خطوط راه آهن یا جاده هایی که اغلب مواد خطرناک در آنها حمل ونقل می‌شوند، کارخانجات صنعتی که مواد (بسیار سمی تولید می‌کنند)،تعیین کردن محل ساختمان در نزدیکی ساحل رودخانه و یا در زمین باشیب تند و توسعه برنامه برای کاهش ریسک.این می‌تواند شامل جلوگیری آدرس دهی برنامه برای ریسکهای شخصی،جا به جا کردن عناصر خطرات از ساختمانهای مدرسه و غیره باشد.

 • دوره کردن الگوهای ترافیک ،دور نگهداشتن ماشینها،اتوبوسها،کامیونها و ترافیک سنگین از ساختمانهای مدرسه در جایی که ممکن است.
 • دوره کردن آرایش ساختمان و فضا‌های اطراف برای تخلیه ایمن دانش آموزان
 • کارکردن با کارخانه‌ها / صنایعی که در همسایگی نزدیک مدرسه هستند برای اطمینان از اینکه برنامه بحران مدرسه با برنامه‌های بحرانی آنها هماهنگ است.

((آمادگی))

توجه کردن به فرآیندهای برنامه ریزی برای بدترین سناریو:

 • داشتن نقشه‌های موقعیت برای آمادگی هر مدرسه.آن را آماده در دسترس قرار دهید و اطمینان حاصل کنید که آنها با مقابله کنندگان اولیه و نمایندگی‌های مقابله برای آمادگی‌های وضعیت بحرانی سهیم هستند.
 • اطمینان پیدا کنید که راههای تخلیه مختلف و گوناگونی وجود دارد.همچنین حداقل 2 گزینه موقعیت تخلیه در نظر بگیرید که اگر یکی احتمالا" بسته شدن و یا در زمان بحران در دسترس نبود از دیگری استفاده گردد.
 • مقابله با بحران را در یک اساس ثابت تمرین کنید .
 • از آ غاز فرایند‌ها برای منتقل کردن حین بحران اطمینان حاصل کنید .                                                            
 • بازرسی کردن تجهیزات برای اطمینان از اینکه تجهیزات در حین بحران کار میکند .
 • برای آمادگی مجدد دانش آموزان برنامه داشته باشید. بخاطر داشته باشید که حین بحران خیلی از اولیا و سرپرستان ممکن است توانایی مدرسه آمدن و بردن بچه هایشان را نداشته باشند.اطمینان پیدا کنید که هر دانش آموز یک فرد دیگری (به غیر از اولیا )آشنا دارد و اطلاعات ارتباطی آن سریعا" در دسترس قرار گیرد .
 • شناسایی یک افسر اطلاعات عمومی در مدرسه برای ارتباط با رسانه‌ها و ارتباطات مدرسه در زمان بحران .
 • کار با افسران اجرا قانون و نمایندگی‌های آمادگی وضعیت بحرانی در یک استراتژی برای سهیم کردن بخش‌های کلیدی برنامه مدرسه و به روز کردن برنامه‌ها توسط پیشنهاد آنها.

((مقابله))

حرف برداشتن قدمهایی حین وضعیتهای بحرانی

یک ساختار دستوری برای مقابله با وضعیت بحرانی توسعه دهید.قوانین و توانایی ه برای تیم ایمنی مدرسه و دیگر مقابله کنندگان اولیه در مقابله با گونه‌های مختلف در بحران نیاز به توسعه ،مرور و حمایت توسط دستور دهنده،حادثه از مدرسه دارد.

((بهبودی))

اقدام کردن در مورد اینکه نحوه باز گرداندن محیط تعلیم و تربیت پس از بحران.

 • بازگشت به تعلیم و تربیت هر چه زودتر
 • داشتن یک برنامه حمایتی برای مدارس در حالتی که مدارس موجود ساکن شوند.
 • شناسایی و تصویب یک تیم کارمندان بهداشت روانی برای تدارک سرویسهای بهداشتی روانی برای استادان و دانش آموزان بعد از یک بحران.فهمیدن این که بهبودی بعد از زمان رخ می‌دهد و اینکه سرویسهای این تیم شاید پس از یک دوره زمانی بلند‌تر مورد احتیاج باشد.
 • برنامه نیاز به شامل شدن اطلاع اولیا از فعالیتهایی که مدرسه مقیم دارد برای کمک به بهبودی دانش آموزان ازبحران انجام دهد دارد.پیشنهاد می‌گردد یک تیم کار آزموده از مردم / معلمان در سطح ناحیه برای توسعه طرحهای کلی مخصوص برای جلوگیری / پیشگیری ،آمادگی و جنبه‌های بهبودی تأسیس گردد.

 

برنامه ایمنی مدرسه

نمونه طرح کلی برای برنامه مقابله و آمادگی وضعیت بحرانی طبقات ساختمان

معرفی

وضعیتهای بحرانی در مدارس باید روش موثر آدرس دهی شوند.ساختمانهای مدرسه و بچه‌ها در معرض ریسک بلایای طبیعی و ساخته دست بشر هستند.برای آدرس دادن این خطرات در یک سطح ابتدایی برنامه مقابله  و آمادگی وضعیت بحرانی طبقات ساختمان مدارس پیشنهاد میگردد.

برنامه مقابله و آمادگی وضعیت بحرانی طبقات ساختمان مدرسه آدرس دهی می‌کند به سمت ،پیشگیری،آمادگی،مقابله و جنبه‌های بهبودی نسبت به وضعیتهای بحرانی در سطح مدرسه . سند و طرح کلی فر ایند را برای ساختن برنامه تشریح میکند و فرایند برنامه ریزی را آسان میکند . مدیر مدرسه به اجرای برنامه مقابته و آمادگی وضعیت بحرانی طبقات ساختمان مدرسه در سطح مدرسه رسیدگی میکند . رئیس آموزش و پرورش ناحیه هماهنگی بین مدرسه و ناحیه را تشویق میکند و از آن دفاع میکند واز برنامه ایمنی مدرسه حمایت میکند .

اطلاعات شامل شده از نمونه طرح کلی برای در نظر گرفتن و ساختن مخصوص اطلاعات همراه با جزئیات زیر:

بخش اول:

ملاحظات و برنامه ریزیهای کلی

این بخش در مورد ملاحظات کلیدی و برنامه ریزی طرحهای کلی که نیاز به استفاده برای توسعه برنامه سطح ساختمان است را تدارک می‌بیند.برای مثال هدف برنامه شناسایی تیم ایمنی سطح ساختمان مدرسه (شامل تیم اگاهی عمومی ،تیم انتشار اطلاعات و هشدار، تیم تخلیه ،تیم امداد و نجات ،تیم کمکهای اولیه ،تیم مخفیsite) و شناسایی مفهوم کلی از طرز کار شامل شده در برنامه سطح ساختمان .در برنامه،اطلاعات مشخص ،مثل اسم اشخاص در تیمهای ایمنی مدرسه،دیگر نمایندگی‌های حامی باید تدارک دیده شوند و چطور این برنامه،برنامه ایمنی مدرسه در سطح ناحیه را کلا" حمایت می‌کند.برنامه مقابله و آمادگی وضعیت بحرانی طبقات ساختمان مدرسه توسط اعضاء کمیته مشورتی ایمنی مدرسه(ssac) بررسی می‌شود و مکانیزم سازمانی را آسان می‌کند.هر اطلاعات دیگری مهم تشخی داده شود باید در این بخش لحاظ گردد.

 1. هدف :

برنامه مقابله و آمادگی وضعیت بحرانی ساختمان مدرسه به دنبال توسعه به سمت کمیته مشورتی ایمنی مدرسه ناحیه است.در جهت ssac ،مدیر تیم ایمنی سطح ساختمان مدرسه را منصوب می‌کند و فرآیند توسعه برنامه مقابله و آمادگی وضعیت بحرانی ساختمان مدرسه را به صورت عرف در می‌آورد.

 1. شناسایی تیمهای مدرسه:
  • کمیته هماهنگی(همچنین به سیستم پاسخگویی به حوادث غیر مترقبه هم رسیدگی می‌کند).
  • تیم آگاهی‌های کلی.
  • تیم اخطار و ترویج اطلاعات.
  • تیم تخلیه.
  • تیم‌های کمک‌های اولیه
  • تیم ایمنی حریق
  • تیم مخفی مدرسه

وظایف و توانایی‌های هر تیم باید مشخص گردد.

 

 1. مفهوم کلی از ملاحضات:
 • تعلیم مقابله با تمام وضعیتهای بحرانی در (          )توسط تیم مدرسه انجام می‌گیرد.
 • در خصوص فعال سازی (راه اندازی) در صورت وقوع وضعیت بحرانی ،مدیر/طراح مدرسه نزدیک‌ترین مرکز پلیس /آتش نشانی/ادارات محلی وضعیت بحرانی را مطلع    می‌کند.عین گزارش واقعه با کمیته مشورتی ایمنی مدرسه(ssac)  و اداره آموزش و پرورش ناحیه تقسیم می‌گردد.
 • احتمالا" تلاشها و کوششها با منابع ناحیه در میان مکانیزم‌های موجود تکمیل می‌شوند.
 1. دوره برنامه و اظهار نظر عمومی:
 • یک خلاصه از این برنامه ساخته و در دسترس هر شخصی از مدرسه قرار بگیرد(دانش آموزان و پرسنل) و یک کپی نیز بین اولیا / سر پرستان تقسیم می‌گردد. اولیا باید در جلسه PTA خلاصه ای در مورد برنامه را بدانند.
 • برنامه سطح طبقات ممکن است توسط مدرسه،فقط بعد از گرفتن تأیید از طرف نمایندگی منصوب شده کمیته مشورتی ایمنی مدرسه،تنظیم گردد.نمایندگی می‌تواند ایستگاه افسران اداره آتش نشانی و یا هر ادارة وضعیت بحرانی باشد.برنامه‌ها باید قاعدتا" پس از تأیید و تصویب به کمیته مشورتی ایمنی مدرسه ارائه گردد.
 • کپی‌های برنامه مقابله و آمادگی وضعیت بحرانی سطح طبقات ساختمان مدرسه باید برای طراحی بهتر،حین زمان بحران،برای ادارات وضعیت بحرانی محلی فراهم شود.
 • برنامه مقابله و آمادگی وضعیت بحرانی سطح ساختمان مدرسه باز خوانی،حفظ و نگهداری گردد.دوره سالیانه مورد نیاز در روز یا قبل از اول هر سال توسط هر مدرسه کامل شود و یک کپی از برنامه به کمیته مشورتی ایمنی مدرسه ارائه می‌گردد و برای رییس آموزش و پرورش ناحیه هم کپی می‌شود.

بخش دوم:

کاهش ریسک،جلوگیری / کاهش:

معرفی

بخش دوم از برنامه برای شناسایی و تشریح تولید کنندگان برای کاهش ریسک یا جلوگیری کردن سریع و گزینه‌های کاهش استفاده می‌گردد.این بخش باید به آغاز شرح صریح ازکارهایی که نیاز به انجام برای مانع از هر حادثه / رخداد و یا هر حالت بحرانی دیگر گردد رسیدگی کند.برنامه زیر یک طرح کلی برای سازماندهی اطلاعات برای برنامه مقابله و آمادگی وضعیت بحرانی سطح طبقات ساختمان مدرسه تدارک می‌بیند.

 1. طراحی تیمهای مدرسه :

شناسایی اعضاء تیم ایمنی سطح طبقات ساختمان مدرسه و در بر گرفتن اعضاء زیر در تیمها.

 • پرسنل مدرسه
 • آمبولانس محلی و دیگر نمایندگی‌های مقابله با وضعیت بحرانی
 • پرسنل پزشکی
 • به نمایش گذاشتن تابلو آموزشی و یا هر اداره آموزشی دیگر که مناسب تشخیص داده شود.
 • ادارات مجری قانون محلی
 • مهندس و آرشیتکت (نگهداری و حفظ ساختمان/نوسازی/retro fitting )
 • راهنمایان بهداشت روانی
 • روسای در سطح ناحیه
 • نمونه‌های اجتماعی به مبنای سازمانها / کلوبها و غیره.
 • و دیگرانی که می‌توانند به اجتماع مدرسه برای از عهده بر آمدن دوران پس از حوادث غیر متقربه و وضعیت بحرانی گوناگون بر آیند کمک کنند.
 1. شناسایی وضعیت‌های بحرانی بالقوه و قدمهای جلوگیری

برنامه مقابله و آمادگی وضعیت بحرانی سطح طبقات ساختمان مدرسه باید حالتهای بحرانی بالقوه را که می‌توانند در حد امکان اتفاق افتادن ،به دلیل هر دوی بلایای طبیعی و ساخته دست بشر باشند را شناسایی کند و به جلوگیری / کاهش معیارهایی که می‌توانند به راحتی تنظیم شوند رسیدگی کند.

این بخش از برنامه می‌تواند برای تشریح چگونگی کار مدرسه و شناسایی هر دوی خطرات داخلی و خارجی که احتمالا" کارهای محافظتی و خنثی کردن اثر خطرات اگر امکان داشته باشد،مورد استفاده قرار بگیرد.شناسایی پروژه‌های کاهش خطرات (هر دوی معیارهای کاهش ساختاری و غیر ساختاری) باید با توجه به فکوسها باشد.برنامه نگهداری سالیانه ساختمان باید در پی موضوع معیارهای ایمنی که نیاز به گنجاندن در مقدمه دارد آدرس دهی شود.

بخش سوم:

-آمادگی

معرفی

بخش سوم از این برنامه برای شناسایی  و تشریح معیارهای آمادگی ساختمان مدرسه برای وضعیتهای بحرانی مدرسه است. برنامه آمادگی باید به نزدیکی عمومی توجه کند و مانورهای تمرینی باید برای حالتهای غالب به فعلیت در بیایند. برنامه ایمنی مدرسه باید به تمرینهای از روی نقشه در مورد خطرات غالب و برنامه ساختمان برای طرز عمل تخلیه ،وضعیت بحرانی ویژه،طرز عمل راه اندازی برای تیمهای پاسخگو و غیره رسیدگی کند.

 1. تعلیم و تربیت پرسنل(دانش آموزان/کارمند)

تربیت تیمهای مختلف یک قسمت حاصل از استراتژی است.باید با تصمیم گرفتن توسط کمیته مشورتی ایمنی مدرسه رهبری شود.این بخش از برنامه می‌تواند برای تشریح تعلیم و تربیت که نیاز به تدارک دیدن برای همه پرسنلی که در مدرسه هستند دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این می‌تواند ظرفیت ساختمان در سطح مقابله کنندگان اولیه را افزایش دهد.

 1. هماهنگی با ادارات وضعیت بحرانی.

این بخش از برنامه طرز کار هماهنگی و شروع به کار اتصالها با ادارات وضعیت بحرانی به دلیل نگرانی از همکاری را تشریح می‌کند.دورة شخص از برنامه ، مانور دیگری تمرینات از برنامه مدرسه،باید با هماهنگی با مقابله کنندگان با وضعیت بحرانی که آنها یک تکه از برنامه مقابله و آمادگی وضعیت بحرانی سطح طبقات ساختمان مدرسه هستند انجام گردد.نقش    ادارات درگیر باید تحت این بخش تهیه گردد.

 1. تعلیم وتربیت پرسنل و دانش آموزان از خطرات عمومی در طول سال:

کمیته مشورتی ایمنی مدرسه ،یک تعلیم و تربییت سالانه خطرات عمومی برای دانش آموزان و پرسنل به عنوان یک قسمت از برنامه ایمنی مدرسه در سطح ناحیه سازماندهی می‌کند.هر مدرسه آموزگاران خودشان را برای این آموزش عمومی خطرات سالیانه می‌فرستند و عینا" نیز در ساختمان مدرسه با ظرفیت خودشان جایگزینی می‌شود.

 1. حمایت تجهیزاتی:

هر مدرسه باید تجهیز کردن مدرسه به ملزومات مورد ملزوم در ساختمان مدرسه توجه کند.این می‌تواند شامل روشنایی اضطراری ،سیستم آدرس دهی عمومی ،ذخیره برق،تجهیزات آتش نشانی ، سیستم هشدار ،کمکهای اولیه و لوازم ضروری و غیره باشد.

بخش چهارم:

مقابله:

معرفی

بخش چهارم از برنامه برای شناسایی و تشریح معیارهای مقابله ساختمان برای وضعیت‌های بحرانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.معیارهای مقابله در برنامه زیر روشن گردیده و وظیفه اصلی اینجا سازمان دادن به اطلاعات مهم از مقابله در طبقات مختلف از ساختمان است.که شامل تعیین توانایی ها،برنامه آمادگی برای وضعیت بحرانی،توسعه مکانیزم مقابله با وضعیت بحرانی ویژه ،ادامه فعالیت حین فعالیت و مکانیزمهای ذخیره،اطلاع رسانی ، فعال سازی،خنثی سازی برنامه است.

 1. تعیین توانمندی ها:

تدارک شرح رشته دستورات سازگار با تمام مدارس در ناحیه ، نمایندگی خارجی از روشنگری نیازهای مدارس حمایت می‌کند و وظایف باید تعیین گردند. کمیته هماهنگ کننده در مدرسه به سیستم فرمان دادن حوادث غیر مترقبه رسیدگی می‌کند.رییس یا طراح او باید نقش فرمان دهنده حوادث غیر مترقبه را بازی کند.از فعالیت تمام تیمها مطمئن شود و مرتبا" از طرز کارها و وظایف برای کمک خارجی اگر نیاز باشد رسیدگی کند.

 1. برنامه عملی :
  • این بخش می‌تواند برای تشریح چگونگی ادامه کار ساختمان حین یک وضعیت بحرانی مورد استفاده قرار بگیرد. یک برنامه بالقوه برای تشریح ادامه دار فعالیتها به قرار زیر است.
  • در یک رخداد اورژانسی ،رییس ساختمان یا طراح او به صورت فرمانده رخداد عرضه می‌گردد. مدرسه یک رشته از دستورات را برای اطمینان از فعالیتهای ادامه دار را آغاز می‌کند. هر طبقه از ساختمان باید یک فرمانده طبقه داشته باشد.طرز کار تخلیه باید پیرو برنامه تخلیه راه طبقات ساختمان باشد.
 2. برنامه تخلیه :

برنامه تخلیه مسیر طبقات ساختمان باید جزییات تشریح گردد و تمام قسمتهای طبقات را مورد توجه قرار دهد.هر طبقه باید برنامه سطح طبقات را در  موقعیتهی استراتژیک خاطر نشان شده در مسیر راه افزایش دهد.کپی‌ها / اوزالیدهای برنامه‌های کار باید در دسترس فرمانده  حادثه باشد و همچنین او باید از اینکه کپی‌های کافی برای در دسترس قرار گرفتن در موقعی که نمایندگی وضعیت بحرانی احتیاج به دسترسی دارند.اطمینان حاصل کند. نموداره یا دیگر نقشه‌های مناطق داخل مدرسه،محوطه‌های مدرسه و نقشه‌های راه سریع فضای مجاور به همراه سرویسهای مهم / استقرار‌ها باید مرز بندی شوند.فضا برای محافظ موقت باید یک تکه از تمام برنامه وضعیت بحرانی برای مدرسه باشد.

 1. ارتباطات :
  • این بخش شامل شناسایی و فعال سازی یک وضعیت بحرانی است.در مورد شناسایی هر کدام از حوادث یا توسعه خطرات ،هشدار و اطلاعات تیم اشاء فرمانده حادثه را مطلع می‌کند و تمام ساکنین ساختمان را برای گرفتن فعالیت محافظتی مناسب شناسایی می‌کند.
  • این بخش از برنامه شامل سیستمهای ارتباطات خارجی و داخلی که در وضعیتهای بحرانی مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌شود. شرح و توصیف می‌تواند شامل دیاگرام سیستم ارتباطات زیر،برای حالتهای خطر مختلف باشد.برای بیان و ابراز هر وضعیت بحرانی دفتر کمک در مدرسه باید فعال گردد.
  • جز حادثه توسط رییس ساختمان یا طراح او طبق تشخیص او هر چه زودتر در اختیار کمیته مشورتی ایمنی مدرسه قرار می‌گیرد.
 2. حالتهای خطر:

برنامه ایمنی مدرسه در سطح ناحیه شامل برنامه خطرات عمومی نزدیک برنامه‌ها برای انجام کارها در مقابلها وضعیت بحرانی ، سطح طبقات ساختمان مدرسه می‌تواند برای تشریح طرحهای کلی ساختمان که می‌تواند شامل نوع‌های وضعیت‌های بحرانی زیر باشد.مورد استفاده قرار بگیرد.

 • بلایای طبیعی                             - سانحه شیمیایی
 • شرایط جوی                             - آشفتگی سازه ای
 • حریق                                     - وضعیتهای بحرانی پزشکی
 • هجوم بلایای غیر مترقبه                - خطر مواد منفجره/بمب
 1. طرز کارهای تخلیه:

این بخش باید برروی طرز کار تخلیه دانش آموزان ،دیگر پرسنل مدرسه/کارمندان و بازدید کنندگان از مدرسه در زمان رخداد حادثه و وضعیت اضطراری تاکید کند.پیروی از طرز کارها نیار به look upan دارد.

 • تخلیه قبل ،حین و پس از ساعات مدرسه
 • راههای تخلیه(نقشه شخص طبقات)
 • طرز کارها برای آدرس دادن نیازهای پزشکی
 • مکانهای محافظ(داخلی و خارجی)
 • شناسایی اضطراری اشخاص در جای اولیا در ارتباط با دانش آموزان
 • نیازهای ترابری
 • دیگر طرز کارهای تصمیم گرفته شده توسط تیم ایمنی سطح طبقات ساختمان

بخش پنجم:

بهبودی

معرفی

بخش پنجم از برنامه مقابله و آمادگی وضعیت بحرانی طبقات ساختمان مدرسه برای توسعه یک خلاصه ای از کارهایی که پس از وضعیت بحرانی انجام می‌گیرد که دارای یک تاثیر بزرگ در بهتر شدن دانش آموزان،کارمندان مدرسه و زیر بنای دارد،مورد استفاده قرار می‌گیرد. فعالیت و کار برای تاثیر هماهنگی توسط نامه برای جان پناه سریع و مداخله‌های بهداشتی ذهنی ،سیستمهای فاجعه پزشکی ذهنی،بویژه به منظور بهبود بخشیدن روانشناسی و کارکرد اجتماعی اشخاص و اجتماع کار می‌کنند و اتفاق و پیشامد را محدود می‌کنند و سختی اثر نامطلوب مربوط به فجایع مشکلات بهداشت .

طرح کلی زیر اطلاعات در برنامه ساختمان برای بهبودی را خلاصه می‌کند.

برنامه مقابله و آمادگی وضعیت بحرانی سطح طبقات ساختمان مدرسه با شناسایی ادارات برای تدارک سر پناه و سیستمهای پزشکی روانی بوسیله کمیته مشورتی ایمنی مدرسه برای اطمینان از اینکه مدرسه محیط امن برای زندگی کردن دارد هماهنگ می‌شود و همچنین به منطقه و سیستمهای پزشکی و روانی در رویداد یک وضعیت بحرانی دسترسی دارد.

 1. حمایت برای سر پناه:

توضیح اینکه چطوری منابع از ساخت محیطی امن برای زندگی خوشحال باشند.تکمیل کردن بررسی سرپناه برای حالتهای خطرناک مقابله نیاز است.

 1. سیستمهای پزشکی روانی:

تشریح چگونگی هماهنگی مدرسه در حمایت از تیم سرویس پزشکی،در مدارس آلوده شده مدرسه می‌تواند تشریح کند فاز بهبودی به منظور بهبود بخشیدن طبیعی چگونه به این جنبه رسیگی می‌کند.

 1. فعالیتها:

اقدامات کوتاه مدت برای بهبودی:

 • سر پناه ایمن
 • راهنمایی کردن بهداشت روانی(دانش آموزان و کارمندان)
 • بهبود زیرسازی
 • بررسی جز در مورد حادثه

اقدامات بلند مدت برای بهبودی:

 • دوباره فیت کردن ساختمان
 • مشاور بهداشت روانی
 • قدمهای جلوگیری بلایای طبیعی و غیر طبیعی

پیوست‌های پیشنهاد شده:

پیوست 1:

نقشه مدرسه :برای شامل شدن تمام جزییات در نقشه برای مقابله با وضعیت بحرانی ،افزایش ،قیمت زیر سازی‌های مهم ،جزییات باز دارنده ساختمان،خطرات بالقوه و غیره.

پیوست 2:

برنامه‌های طبقات ساختمان / نقشه‌های شماتیک،برای شامل شدن حداقل:

 • مسیر‌های تخلیه
 • خدمات رفاهی
 • طرح ریزی کردن فضای مقابله با وضعیت بحرانی
 • جایگاههای سر پناه امن

پیوست 3:

سازماندهی چارت برنامه مقابله و آمادگی وضعیت بحرانی سطح طبقات ساختمان مدرسه ،شامل جایگاه ics حمایت سازماندهی،اطلاعات اورژانسی،تشریحات وظایف اشخاص و مسئولیتها.

پیوست 4:

صورت لوازمات وضعیت بحرانی

 

پیوست 5:

طراحی نقشه و پذیرش سرپناه

پیوست 6:

نام،آدرس،شماره‌های تماس ساختمانپرسنل و دانش آموزان (همچنین شماره تماس اقوام نزدیک/ دوستان خانوادگی خارج از شهر)

پیوست 7:

جزییات منابع محلی(نام،آدرس و شماره تماس)

پیوست 8:

یک کپی از برنامه مقابله و آمادگی وضعیت بحرانی ساختمان مدرسه.