راهنمای تدریس مقطع دبیرستان

راهنمای تدریس مقطع دبیرستان

جزوه راهنمای تدریس مقطع دبیرستان

  

مقدمه:

خدمت کلیۀ عزیزان و سروران گرامی سلام عرض می‌کنم، امیدواریم که روز خوبی را شروع کرده باشید و این مدت کوتاه را که ما در خدمت شما هستیم بتوانیم خدمت گذار خوب و صدیقی برای شما باشیم.

به سازمان آتش نشانی خوش آمدید.اینجا مرکز آموزش ایستگاه ... است.

سازمان آتش نشانی فعالیت‌های زیادی را انجام می‌دهد در صورتیکه اغلب مردم از این فعالیت‌ها آگاه نیستند و برای روشن شدن مطلب از خود شما شروع می‌کنیم. شما بفرمائید آتش نشانی چه فعالیت هایی را انجام می‌دهد؟

در اینجا مربی به صحبت‌های حدود سه نفر از دانش آموزان گوش می‌دهد.

بله سازمان آتش نشانی همه این کارها را انجام می‌دهد و علاوه بر آن باید ابتدا بدانید که سازمان آتش نشانی دارای دو گروه عملیاتی می‌باشد.

١– گروه حریق

٢– گروه نجات

گروه حریق:

گروه حریق، گروهی هستند که در رابطه با خاموش کردن آتش سوزیها اقدام می‌نمایند و کار آنها خاموش کردن آتش است.

گروه نجات:

گروه نجات فعالیت‌های زیادی را انجام می‌دهد و در تمام حوادث شرکت می‌کند بجز  آتش سوزیها،حوادثی مانند نجات فردی که در چاه سقوط کرده،خارج کردن دست کودک یا حتی دست آدم بزرگ از چرخ گوشت،مثلاً قصابی ٢٥ساله بر اثر بی احتیاطی دستش داخل چرخ گوشت قصابی گیر کرده و ما اکنون فیلم آنرا داریم که گروه نجات دست ایشان را خارج کرده است.

نجات مردمی که در آسانسور گیر کرده اند

اگر پای کسی داخل میله‌های خیابان گیر کرده باشد.

اگرحیوان وحشی به خانه ای حمله کندیا وارد شود.

اگر شخصی در کوهستان گم شودجهت پیدا کردن آن اقدام می‌نمایند.

سیل،زلزله،آوار،وبسیاری موارد دیگر که حوادث امروز ما را تشکیل می‌دهندو گروه نجات جهت امداد رسانی به آنها اقدام می‌کند وغیره.......

گروه‌های دیگری نیز در سازمان وجود دارند مانند گروه پیشگیری،گروه بررسی علل حریق،گروه آموزش که ما از آن قسمت درخدمت شما هستیم.

مربی حداکثربه پاسخ چند نفر گوش فرا داد تا عدد صحیح را بگویند.

خوب شماره تلفن آتش نشانی چند است؟

بله درست است شمارۀ١٢٥شمارۀ تلفن  آتش نشانی است که در زمان اضطرار وبحران می‌توانیم با آن تماس بگیریم.

نحوۀ تماس با آتش نشانی چگونه است؟

واقعاً ما بلد هستیم با آتش نشانی تماس بگیریم؟

من چند نمونه از تماس هایی را که با آتش نشانی صورت گرفته بطور کلی برای شما توضیح می‌دهم.

ابتدا اینکه خیلی‌ها با شماره تلفن آتش نشانی آشنا نیستند و یا شماره تلفن هایی را می‌گیرندکه ما اصلاً نمی‌دانیم این شماره تلفن‌ها متعلق به کجاست؟

گاهی مردم تلفن می‌کنند و چنین نحوۀ تماس را ارائه می‌دهند :

حادثه دیده:آتش نشانی

آتش نشانی:بله بفرمائید

حادثه دیده:آقا زود بیایید خونمون آتش گرفته

وبعد گوشی را می‌گذارد

نه آدرس می‌دهند ونه منطقه خود را، اعلام می‌کنندو ارتباط آتش نشانی نیز با آنها قطع می‌گردد.

گاهی اوقات تماس می‌گیرند و از روی عجله آدرس را اشتباهی می‌دهند .توجه داشته باشید که بعضی از آتش نشانی‌ها مجهز به سیستم شماره انداز وثبت آدرس تلفن کننده می‌باشند یعنی شخصی که تلفن می‌کند آدرس او نیز در فرماندهی مشخص می‌گردد.

آتش نشانی در یک زمانی که یک حادثه دیده تماس تلفنی می‌گیرد او را به خونسردی دعوت می‌کند گاهی مردم در اینجا عصبانی می‌شوندکه نبایدعصبانی شوند .

برای اینکه بتوانیم به حادثه دیده کمک کنیم باید اطلاعاتی دربارۀآن حادثه داشته باشیم.به همین سبب مردم چون آگاهی نسبت به این مسائل ندارند این سؤالات را اتلاف وقت می

دانند. برای روشن شدن موضوع نحوۀ تماس با آتش نشانی را توضیح خواهیم داد و امیدواریم که برای شما هرگز مشکلی پیش نیاید و اگر مشکلی پیش آمد بدانید که با سازمان چگونه تماس بگیرید.

وقتی شما با آتش نشانی تماس می‌گیرید ابتدا ستاد فرماندهی گوشی تلفن را بر  می دارد یعنی همان مرکز ١٢٥،ستاد فرماندهی دارای .... خط تلفن ١٢٥ می‌باشد.یعنی در یک لحظه ..... نفر هم زمان می‌توانند با آتش نشانی تماس حاصل نمایند.

خب گوشی را ستاد فرماندهی بر می‌دارد و می‌گوید بفرمائید

حادثه دیده خیلی با عجله آدرس را می‌دهد.

نفر دوم مستقر در ستاد فرماندهی آدرس یادداشت شده را دریافت کرده و با توجه به آدرس، زنگ حریق ایستگاه آتش نشانی آن محل را توسط بی سیم و یا تلفن بصدا درآورده و نیروی مذکور را به محل حادثه اعزام می‌نماید.نیروی ایستگاه ظرف مدت کمتر از ٣٠ثانیه از ایستگاه خارج می‌شوند.و فرماندهی توسط بی سیم آدرس دقیق را در بین راه به آن‌ها می‌دهد و افراد ایستگاه به سمت محل مورد نظر حرکت می‌کنند در حالی که حادثه دیده هنوز پشت تلفن است نیروها به سمت خانه و یا جایی که آدرس داده اند حرکت می‌کنند.در اینجا مسئول  پاسخ گوئی از حادثه دیده سؤالاتی را می‌کند که او نیز باید به سؤالات با خونسردی جواب دهد .

مردم گاهی فکر می‌کنندکه این سؤالات وقت تلف کردن است در حالی که ارتباطی به موضوع ندارد،زیرا نیروهای عملیاتی در راه هستند.و مرتب با بی سیم با ستاد فرماندهی در تماس هستند و در مورد حریق سؤالاتی را می‌پرسند تا خود را برای آتش سوزی یا حادثۀ مورد نظر آماده نمایند.

گاهی اتفاق می‌افتد که هنوز حادثه دیده پشت تلفن در حال صحبت کردن با ستاد فرماندهی است در حالی که نیروها به محل رسیده و عملیات را آغاز می‌کنند،پس یکی از مسائل مهم نحوۀ ارتباط با سازمان است .

یکی از مطالبی که عنوان گردیداین بود که نیروهای عملیاتی مرتب با ستاد فرماندهی در تماس هستندو دربارۀ حریق سؤالاتی را می‌پرسند.

 مربی قدری تحمل می‌کند تا از سوی دانش آموزان جوابی بشنود.

 

آیا آتش سوزی‌ها با هم فرق دارند؟

پاسخ مثبت است پس برای اینکه بدانیم حریق‌ها چگونه اند و چه فرق هایی با یکدیگر دارند و نحوۀ خاموش کردن آن‌ها چگونه است بهتر است به این مطالب خوب توجه کنیم .

تعریف آتش :هر ماده ای که با اکسیژن ترکیب شود و تولید شعله نماید آتش نامیده می‌شود.

تعریف شعله: هر ماده ای که با اکسیژن ترکیب شود و تولید نور و حرارت نماید شعله نامیده می‌شود.

آیا نور لامپ نیز شعله نامیده می‌شود؟ زیرا که هم نور دارد و هم حرارت

مربی قدری منتظر جواب از سوی دانش آموزان  می‌ماند .

خیر،زیرا اگر توجه به جمله نمائیم گفته شده : هر ماده ای که با اکسیژن ترکیب شده تولید نور و حرارت کند شعله نامیده می‌شود.پس لامپ روشن چون با اکسیژن ترکیب نمی‌شود در نتیجه این را ما آتش نمی‌گوئیم.

آتش‌ها را بطور کلی به دو دسته تقسیم می‌کنند.

١– آتش‌های مفید یا خواسته

٢– آتش‌های مضر یا ناخواسته یا آتش سوزی

آتش‌های مفید یا خواسته: به آتش هایی اتلاق می‌گردد که انسان از روی اراده و به دلخواه خود آن‌ها را درست کرده است و برای بشر بسیار مفید هستند مانند آتش اجاق گاز،آتش گردسوز،آتش کوره ها،آتش آهنگری و خیلی آتش‌ها که در زندگی ما نیز نقش اساسی دارند.

آتش‌های مضریا ناخواسته یاآتش سوزی:آتش هایی هستندکه ماآن هارانمی خواهیم و به دلخواه ما بوجود نیامده اند لذا به ما زیان و خسارت وارد می‌نمایند.

بحث امروزه ما دربارۀ این آتش سوزی‌ها می‌باشد.

خوب حالا باید دید که ابتدا یک آتش سوزی چگونه بوجود خواهد آمد؟

سه عامل لازم است تا یک آتش سوزی درست شود که ما آن را در آتش نشانی به صورت مثلثی بنام مثلث آتش،می شناسیم و این مثلث به یادگیری ما کمک می‌کند

     حرارت           مادۀسوختن       اکسیژن   

                     

همانطور که ملاحظه می‌فرمائید برای یک آتش سوزی سه عامل لازم است ابتدا اینکه چیزی باید باشد که بسوزد که ما به آن مادۀ سوختنی می‌گوئیم.

دوم اینکه حرارت کافی باید باین ماده سوختنی برسد تا آن راشعله ور نماید.

سوم برای تشکیل شدن مثلث آتش نیاز به هوا(اکسیژن) نیز می‌باشد.

در این مثلث، مطلب بسیار ساده می‌شود و با وجود مثلث آتش،کارها خیلی راحت‌تر می‌گردد. زیرا قبول داریم که اگر یک ضلع مثلث یعنی یکی از عوامل آتش سوزی را قطع کنیم آتش خاموش خواهد شد،پس طرز خاموش کردن آتش نیز از روی مثلث آتش بسیار ساده است

   حرارت               

  مادۀ سوختنی 

                                                هوا(اکسیژن)

اگر ضلع حرارت را از این مثلث بگیریم در این حالت آتش خاموش می‌شود و به این روش در آتش نشانی    سرد کردن می‌گویند.

             سرد کردن                     حرارت                           مادۀ سوختنی

                                                                                                     هوا(اکسیژن)

شما گاهی ممکن است باین روش آتش را خاموش کرده باشید. مقدار چوب یا کاغذ را آتش زده باشید و پس از پایان کار روی آن آب بریزد این عمل باعث می‌شود که حرارت حریق گرفته و حریق خاموش شود.

اگر لیوانی را وارونه روی یک شمع روشن قرار دهیم بطوری که لیوان  کاملاً روی شمع قرار گیرد که ارتباط آن با هوای بیرون قطع شود باعث می‌گردد که شمع پس از مدتی خاموش گردد

 

مربی این سؤال را مطرح و منتظر جواب می‌ماند که شاگردان از حالت یکنواختی کلاس خارج شوند و مشارکت نمایند.

چرا پس از مدتی خاموش می‌گردد؟

بله درسته چون در داخل لیوان هوا وجود دارد و این هوا تا زمانی که وجود دارد شمع روشن می‌ماند در نتیجه وقتی که هوا تمام می‌شود شمع خاموش می‌گردد. این روش خاموش کردن آتش را روش خفه کردن می‌گویند.

خفه کردن یک اصطلاح کلی است مثلاً گفته می‌شود فلانی درآب استخرافتاد و خفه شد،یعنی به او اکسیژن نرسیده است پس بطور کلی نرسیدن اکسیژن به آتش را خفه کردن می‌گویند.

گاهی دیده اید که بچه‌ها کاغذی راآتش زده و زیر پا می‌اندازند و با پا روی آن می‌کوبند در نتیجه آتش کاغذ خاموش می‌شود این عمل نیز عمل خفه کردن آتش است که ما هیچ گاه آن را توصیه نمی‌کنیم.

گاهی شما با یک پتوی خیس که روی آتش می‌اندازید آن را خفه می‌کنید این عمل که باعث می‌شود اکسیژن به حریق نرسیده،آتش خاموش گردد این عمل را خفه کردن می‌گویند. 

                     سردکردن                                  حرارت                    مادۀ سوختنی

                                                                      هوا(اکسیژن)                               

                                                                  روش خفه کردن 

 اگر ضلع مادۀ سوختنی را قطع کنیم این عمل را در آتش نشانی جداسازی می‌گویند یعنی جداکردن مادۀ سوختنی از شعله

 یا آتش که باعث خاموش شدن آتش  می‌گردد.

شما نیز بارها برای خاموش کردن آتش از روش جداسازی استفاده کرده اید ولی ممکن است به آن توجه نداشته باشید.

کسی خاطرش می‌آید که چگونه این کار را انجام داده است؟

ساده‌ترین کاری که شما دررابطه بااین نوع خاموش کردن آتش انجام داده اید، بستن شیر اجاق گاز می‌باشد شیر اجاق گاز راشما وقتی می‌بندید شعلۀ اجاق گاز خاموش می‌گردد در واقع با این عمل از رسیدن مادۀ سوختنی به شعله جلوگیری می‌کنید این ساده‌ترین نوع جداسازی است که شما هم انجام داده اید.

توجه داشته باشید که جداسازی ممکن است به روش‌های دیگر نیز انجام گیرد و شکل آن مقداری متفاوت می‌باشد از ساده‌ترین‌ها شروع می‌کنیم.

گاهی در یک منزل یا یک کارگاه یا هر جای دیگر ممکن است آتش سوزی رخ دهد و ما لوازم و اثاثیه و وسایل اطراف آتش سوزی را دور می‌کنیم در نتیجه این عمل یک نوع جداسازی محسوب می‌شود یا این که وقتی جنگلی آتش می‌گیرد درختهای اطراف آتش سوزی در جنگل را قطع می‌کنند و آتش در وسط می‌ماند و چون مادۀ سوختنی در اطراف آتشجنگل وجود ندارد آتش به همان مقدار محدود باقی می‌ماند و در نتیجه خاموش می‌گردد. 

پس جداسازی می‌تواند به روش‌های مختلفی صورت پذیرد.

               سرد کردن                                                                                                جدا سازی

                                             حرارت                                   مادۀ سوختنی                                                                               

                                                        هوا یا اکسیژن

                                                            خفه کردن

بطور کلی برای خاموش کردن آتش سه روش وجود دارد .

مربی باید سه روش خاموش کردن را زیر هم بنویسدو شکل را به صورت مثلث نشان دهد

روش سرد کردن

روش خفه کردن                         سرد کردن                       جدا سازی

روش جداسازی

                                                                  خفه کردن

اما حالا سؤال اینجا مطرح می‌شود که آیا همۀ آتش‌ها رابه همۀ روش‌ها می‌توانیم خاموش کنیم.

مربی قدری تحمل می‌کند تا پاسخی از سمت دانش آموزان بشنود.

پس مشخص می‌شود که همۀ آتش‌ها را نمی‌توان با همۀ روش‌ها خاموش کرد برای اینکه متوجه شویم چه آتش هایی را می‌توان با چه روشی خاموش کرد

باید ابتدا دسته بندی آتش‌ها را بشناسیم .آتش سوزی‌ها را معمولاً به دسته‌های مختلف دسته بندی می‌کنند که ما به یکی از دسته بندی‌ها اشاره می‌کنیم و آن هم از نظر مواد سوختنی می‌باشد.

مواد از نظر شکل طبیعی به سه دسته تقسیم می‌شود جامد-مایع-گاز

مربی سه شکل مادۀ سوختنی را روی تخته می‌نویسد.

١– آتش سوزی‌های جامدات قابل اشتعال

این دسته از آتش سوزی‌ها به آتش سوزی هایی اتلاق می‌گردد که پس از سوختن از خود خاکستر بجا می‌گذارند مانند چوب،پارچه،حبوبات و ...

هر چیزی که بسوزد و از خود خاکستر بجا بگذارد آتش سوزی دستۀ اول یعنی آتش سوزی جامدات محسوب می‌گردد.این آتش سوزی‌ها را با روش سرد کردن و بهترین وسیلۀ خاموش کردن آن‌ها آب می‌باشد. پس هر چیز که بسوزد و خاکستر بجا بگذاردباآب خاموش می‌کنیم. درآتش سوزی جامدات آتش سوزی‌های خاصی نیزوجود دارد که در این ارتباط سه دستۀ آتش سوزی‌های خاص نیز وجود دارد.

الف:آتش سوزی های الکتریسیته

ب: آتش سوزی‌های فلزات قابل اشتعال

ج: آتش سوزی‌های گردها و مواد منفجره

که در این سه دسته آتش سوزی‌ها دو مورد آن یعنی فلزات قابل اشتعال و گردها و مواد منفجره نیز بحث‌های تخصصی است و نیاز به بحث آن نمی‌باشد ولی در مورد آتش سوزی الکتریسیته می‌توان عنوان نمود هرگاه وسیلۀ برقی و یا برق دچار آتش سوزی شدابتدا باید برق را  قطع کردو در آن صورت وسیلۀ مشتعل را می‌توان با خاموش کنندۀ گاز کربنیک( CO2 ) خاموش نمود پس مهمترین نکته در این است که ابتدا باید برق را قطع کرد.

٢– آتش سوزی مایعات قابل اشتعال

هر ماده ای که به شکل مایع باشد و آتش بگیرد جزء مایعات قابل اشتعال محسوب می‌شود مانند بنزین- نفت-گازوئیل- تینر- اتر و ...

در مایعات قابل اشتعال یک نکته بسیار مهم است و. آن این است که اندازۀ آتش سوزی به سطح مایع که با اکسیژن در تماس است بستگی دارد به این اشکال توجه کنید

                                        یک لیتر نفت                                                                                       

مربی باید این دو شکل را طوری رسم کند که حجم هر دو مساوی بنظر بیاید.

هر دو دارای یک حجم هستند و هر دو هم مایع قابل اشتعالشان نفت است، در صورتیکه آتش سوزی هر دو مساوی نیست، خب شما هم متوجه شدید آتش سوزی کدام بیشتر است؟

مربی حدود دو دقیقه باید منتظر جواب‌های دانش آموزان بماند .

بله درست است. آتش سوزی این ظرف خوابیده بزرگتر است  ملاحظه می‌فرمائید که مادۀ سوختنی در هر دو ظرف یکی است و مقدار مادۀ سوختنی هم مساوی است.اما سطح تماس مایع ظرف خوابیده با اکسیژن بیشتراست درنتیجه  آتش سوزی آن بزرگتر است.

 ببینیم دانش این موضوع چه کمکی به ما می‌کند و کجا به درد ما می‌خورد؟

یک بشکۀ نفت را در نظر بگیرید که دارای مقداری نفت می‌باشد اگر این بشکه دارای درب کوچکی باشد مثل این شکل

خوب حالا اگر این بشکه دچار حریق شود اندازۀ آتش سوزی آن چقدر است؟

مربی اجازه می‌دهد شاگردان جواب دهند.

مربی شکل مقابل را می‌کشد ولی صبر می‌کند تا دانش آموزان جواب دهند.

بله درسته به اندازۀ این درب کوچک

خوب این آتش سوزی بسیار کوچک است و خاموش کردن آن بسیار راحت است . با گذاشتن یک چیز مثل درب بشکه یا هرچیز دیگرآتش براحتی خاموش می‌گردد. حالا تصور کنید که درب بزرگ بشکه باز باشد در آن صورت آتش سوزی بشکه چقدر خواهد بود؟ 

بله آتش سوزی به اندازۀ درب بشکه خواهد شد پس آتش سوزی وسیع‌تر می‌گردد حالا فرض کنیم که این بشکه یک پایۀ چوبی داشته باشد .

اگر این پایه دچار آتش سوزی شود شکسته می‌شود و بشکه واژگون می‌گردد.در این صورت اندازۀ حریق چقدر خواهد شد؟

بله درست است وسعت حریق بسیار خواهد شد. اینکه ما می‌گوئیم وسعت آتش سوزی مایعات قابل اشتعال به سطح مایع آنها بستگی دارد اهمیت این موضوع در اینجا مشخص می‌گردد وقتی در توصیه‌های ایمنی گفته می‌شود که نفت را در ظرف در بسته و روی پایه‌های فلزی نگهداری و ظرف را روی پایه محکم کنید دلیل آن این است

٣– گاز‌های قابل اشتعال

هر ماده ای که در شرایط طبیعی به شکل گاز باشدو قابلیت اشتعال داشته باشد گاز قابل اشتعال نامیده می‌شود که در طبیعت انواع بسیار دارد از جمله گاز بوتان،گاز پروپان، اتان،متان،استیلن و ...

از گاز‌های قابل اشتعال به دو نوع آن بیشتر اشاره نمی‌گردد

١– گاز مایع

٢– گاز شهری

الف) گاز مایع :گاز مایع یا گاز کپسولی همان گازی است که در ظروف ١١ کیلوئی،٥٠–٣٠ کیلوئی و بالا‌تر مورد مصرف قرار می‌گیرد. این گاز متشکل از دو گاز بوتان و پروپان می‌باشد که با یکدیگر مخلوط می‌شوند این گاز در کپسول‌های مخصوص حمل و نقل می‌شود.

این گاز دارای دو خطرعمده می‌باشد

الف:وقتی که گاز آتش گرفته است(کم خطر)

ب:وقتی که گاز پخش شده ولی آتش نگرفته است (پر خطر)

باید به این نکته توجه داشت علیرغم اینکه مردم تصور می‌کنند که کپسول گاز وقتی آتش می‌گیرد خیلی خطرناک است،باید

گفت که خطر آن کم است.شاید خودتان چندین بار کپسول را آتش زده باشید همین که شما اجاق گاز را روشن   می‌کنید گاز کپسول را آتش زده اید ولی چون رگلاتور دارد و شعله پخش کن اجاق گاز شعلۀ مطلوب و کنترل شده ای را به شما می‌دهد از آن نمی‌ترسید،ولی در مورد آتش سوزی مستقیم کپسول گاز، چون گاز با شدت از آن بیرون می‌زند و در هنگام سوختن صدای زیادی دارد،در نتیجه انسان از آن می‌ترسد در صورتیکه نباید ترسید و چون آتش سوزی مهمی نمی‌باشد برای خاموش کردن این نوع آتش سوزی کافی است شیر گاز را ببندیم 

مربی چندین بار اینجا تأکید می‌کند که با بستن شیر گاز آتش را خاموش می‌کنیم.

شما خودتان چندین با این کار را انجام داده اید وقتی شما شیراجاق گازرا می‌بندید در واقع آتش اجاق گاز را خاموش کرده اید پس با بستن شیر کپسول آتش را خاموش می‌کنیم یکی ازخطرناکترین کارهایی که در این رابطه صورت می‌گیرد این است که مردم از ترس آتش کپسول را خاموش می‌کنند این کار بسیار خطرناک است زیرا اگر کپسول گاز را خاموش کنیم ولی شیرآن بسته نشود در نتیجه گاز پخش شده و در صورت پخش شدن گاز بدون اینکه آتش سوزی در کار باشد،مرحلۀ خطرناک‌تری ایجاد خواهد شد زیرا در این شرایط  محیط ،محیط انفجاری است. یعنی با رسیدن کوچکترین جرقه ای ممکن است انفجار صورت پذیرد و چون نمی‌دانیم که چه وقت انفجار صورت خواهد پذیرفت و شدت آن چقدر است در نتیجه محیط بسیار خطرناک خواهد شد.

ممکن است عنوان شود که اگر چنین شود چگونه از رسیدن جرقه جلوگیری می‌کنیم بله می‌توان این کارها راصورت داد پس اگر در محیطی گاز پخش شود ولی آتش نگرفته باشد برای جلوگیری از انفجار باید از رسیدن جرقه جلوگیری به عمل آورد

١– ابتدا اگر فیوز برق بیرون از محیط گازی باشد فیوزرا برداشته و همراه خود می‌بریم.اگرفیوزبرق درمحیط گازی باشد به آن دست نمی‌زنیم برق‌های روشن،روشن بمانند و برق‌های خاموش،خاموش بمانند 

٢– شعله‌ها ی اطراف را خاموش می‌کنیم ( آبگرمکن- بخاری )

٣– اگر قصد وارد شدن به محیط گازی را داریم،باید لباسهایمان را خیس نمائیم تا احتمالاً از زدن جرقه جلوگیری به عمل آید

٤– شیر گاز را می‌بندیم

٥– درب و پنجره‌ها را باز می‌نمائیم اگر احتمال می‌دهیم ممکن است پنجره جرقه بزند محل جرقه را خیس می‌نمائیم.

٦– با یک تکه مقوا در محیط تلاطم ایجاد می‌کنیم تا گاز خارج شود در صورت نبودن مقوا می‌توان از یک پارچۀ خیس استفاده کرد

7– در صورت اطمینان از اینکه گاز‌ها کاملاً از محیط خارج شده اند،از محیط خارج شده و تا دو ساعت وارد محیط نمی‌شویم و از هیچ گونه وسیلۀ جرقه زن در آنجا استفاده نمی‌کنیم.یعنی

برق را روشن نمی‌کنیم،کبریت نمی‌زنیم و هر چیز دیگر که باعث ایجاد جرقه می‌گردد را از محیط دور نگه می‌داریم.

٨–  در تمام مراحل می‌توانیم با آتش نشانی تماس بگیریم.

پس : مرحله دوم یعنی هنگامی که گاز پخش شده ولی آتش نگرفته است مرحله خطر ناکی است.

نمایش فیلم

دوستان گرامی اکنون به تماشای یک فیلم در رابطه با آتش نشانی می‌نشینیم و شما پس از دیدن فیلم می‌توانید سؤالاتی را که در ضمن فیلم برای شما مطرح می‌گردد را بیان کنید.

پس از تماشای فیلم مربی به سؤالات دانش آموزان پاسخ می‌دهد.       

بازدید از نمایشگاه

دوستان گرامی اینجا نمایشگاه آتش نشانی است شما می‌توانید از وسایل آتش نشانی دیدن فرمائید و در مورد آنها سؤال فرمائید.

مربی باید در حدی که نیاز آنها باشد به سؤالات آنها پاسخ دهد.

عملیات اطفاء

مربی شاگردان را به سمت محل عملیات هدایت می‌کند.

خوب دوستان عزیز اینجا محل عملیات آموزش آتش نشانی است. ما در اینجا عملیات خاموش کردن کپسول گاز را  به شما نشان خواهیم داد .

مربی باید یک کپسول گاز را آتش بزند و طرز خاموش کردن آنرا آموزش دهد.

حالا طرز خاموش کردن بشکه توسط پتو را به شما آموزش می‌دهیم.

مربی باید طرز خاموش کردن بشکه با پتو را به دانش آموزان آموزش دهد.

حالا خاموش کردن آتش با خاموش کننده‌های دستی را نمایش می‌دهیم

مربی بایدطرزخاموش کردن آتش باخاموش کننده‌های دستی رابه دانش آموزان آموزش دهد.

در تمام مدت عملیات تعدادی ازدانش آموزان بایدخود نیزدراطفاءحریق شرکت داشته وآتش را خاموش نمایند.

خداحافظی

بهتر است مربی با روی گشاده و شاداب از دانش آموزان خداحافظی نماید